Wykład VI z podstaw prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład VI z podstaw prawa - strona 1 Wykład VI z podstaw prawa - strona 2 Wykład VI z podstaw prawa - strona 3

Fragment notatki:


Podział norm prawnych normy nakazujące, normy zakazujące
normy uprawniające, Ze względu na zakres zastosowania:
normy imperatywne ( ius cogens )-bezwzględnie obowiązującymi,
normy dyspozytywne ( ius dispositivum ), względnie obowiązującymi, które znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy adresaci nie przyjęli innych reguł niż wyrażone dyspozycją normy.
Ze względu na sposób określenia adresata oraz wzoru powinnego zachowania:
normy generalno- abstrakcyjne, indywidualno- konkretne, Ze względu na terytorialny zakres obowiązywania norm:
normy, które wiążą na obszarze całego państwa ( ius commune )
normy miejscowe ( ius particulare )
Na koniec trzeba także wspomnieć o podziale norm na:
materialne,
proceduralne, kompetencyjne, NORMA A PRZEPIS PRAWNY - relacja tak jak między treścią a formą. Treści prawa wyrażają normy, przepisy zaś są formą słowną, w która treść jest ujęta.
Norma może być zbudowana:
W całości z jednego przepisu,
Na podstawie kliku, nawet bardzo wielu przepisów RODZAJE PRZEPISÓW: Lex generalis- przepisy ogólne regulujące szeroki zakres spraw,
Lex specialis- przepisy szczególne, ustanawiające wyjątki Przepis blankietowy Przepis odsyłający przepisy przejściowe/ intertemporalne
przepisy uchylające
przepisy wprowadzające „Lex specialist derog at legis generalis” Art 118 KC “jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawniwnia wynosi lat dziesieć , a dla świadczeńokresowychoraz roszczęń zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata”
PODZIAŁ WŁADZY:
WŁADZA USTAWODAWCZA SEJM I SENAT (art. 95. i następne Konstytucji) WŁADZA WYKONAWCZA-organami egzekutywy są Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz organy administracji rządowej.
WŁADZA SĄDOWNICZA Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 173 i następne Konstytucji)
TWORZENIE PRAWA:
Stanowienie Współstanowienie jest rodzajem stanowienia polegającego na tym, że w czynności konwencjonalnej uczestniczą co najmniej dwa podmioty.
Umowa jest co najmniej dwustronnym aktem prawodawczym, polegającym na tym, że strony uczestniczące w umowie ustalają wiążące je normy generalno- abstrakcyjne. Zwyczaj Precedens jako sądowa decyzja tworząca prawo jest formą, która charakteryzuje systemy

(…)

… co najmniej dwa podmioty.
Umowa jest co najmniej dwustronnym aktem prawodawczym, polegającym na tym, że strony uczestniczące w umowie ustalają wiążące je normy generalno- abstrakcyjne. Zwyczaj Precedens jako sądowa decyzja tworząca prawo jest formą, która charakteryzuje systemy common law.
BUDOWA AKTU PRAWNEGO:
nazwa
data
tytuł
preambuł (arenga)
cześć ogólna
część szczególna
przepisy przejściowe i końcowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz