Czynność konwencjonalna - strona 4

Zasada swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

prawny czynność konwencjonalna (os woistych cechach i znaczeniu) o największej doniosłości społecznej...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

oraz w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawne. Jest więc ogłoszenie złożoną czynnością...

Reguły redakcji aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

i innych podmiotów prawa, a także wyznaczają ważne czynności konwencjonalne, bo czym innym jest psychofizyczne...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

postępowania względem danego organu jeśli organ dokonuje czynności konwencjonalnej, to uznaje się, że organ...