Reguły redakcji aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły redakcji aktów prawa miejscowego - strona 1 Reguły redakcji aktów prawa miejscowego - strona 2 Reguły redakcji aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:


Reguły redakcji aktów prawa miejscowego Nagłówek i tytuł aktu . Tytuł aktu musi zawierać, podobnie jak innych aktów normatywnych, określenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, datę ustanowienia aktu, tytuł aktu, czyli określenie jego przedmiotu, to określenie przedmiotu aktu musi być na tyle precyzyjne, by adresat mógł wnosić o treści aktu. Kolejny wymóg dotyczy podstawy prawnej, a więc przytoczenia przepisu ustawy zawierającej upoważnienie do wydania tego aktu. Część artykułowa , podstawową jednostką jest przepis, jest to jednostka i redakcyjna i systematyzacyjna. Jest nim paragraf, który można dzielić na ustępy, ten na punkty, ten na litery. Przepisy w części artykułowanej powinny być uporządkowane wewnętrznie i ta systematyzacja przepisów jest taka sama jak w innych aktach, także ustawach, także w kolejności są to przepisy ogólne, szczegółowe, przejściowe, końcowe. Przepisy ogólne , zawierają określenie przedmiotu regulacji, wyznaczenie kto jest podmiotem regulacji, ewentualne definicje, wyjaśnienie ewentualnych skrótów. Przepisy szczegółowe zawierają normy regulujące psychofizyczne zachowania ludzi i innych podmiotów prawa, a także wyznaczają ważne czynności konwencjonalne, bo czym innym jest psychofizyczne zachowanie, to zewnętrzne, a czym innym czynność konwencjonalna, czyli czynności umownie kształtowana prawem. Takimi czynnościami konwencjonalnymi jest właśnie uzgodnienie, opiniowanie, to nie są psychofizyczne zwykłe zachowania. Przepisy przejściowe są konieczne wówczas, kiedy na podstawie przepisów szczegółowych zawartych w poprzednim akcie prawa miejscowego, na tej podstawie wydawane były decyzje administracyjne i nowo ustanowiony akt, musi rozstrzygnąć do jakiego czasu toczące się postępowania powinny być prawomocnie zakończone, od jakiego czasu organy prawo stosujące będą działały na postawie nowo ustanowionego prawa. Końcowe, derogujące przepisy które muszą wyznaczać wszystkie akty lub przepisy w nim zawarte, które przestają obowiązywać wraz z wejściem w życie nowo ustanowionego prawa. Po rozstrzygnięciu oczywiście ma niezwykle ważne znaczenie, ponieważ niewyczerpujące określenie tych przepisów lub aktów w następstwie powoduje stan niepewności prawnej, ponieważ to organy prawo stosujące rozstrzygają na postawie reguł kolizyjnych, co jest, a co nie jest prawem miejscowym, i często te rozstrzygnięcia są one różne. Na oryginalnym egzemplarzu tekstu prawnego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej paragraf 130 powinien być umieszczony podpis organu , który akt wydaje, ustanowił i wydaje. W stosunku do aktów porządkowych, obowiązują dodatkowo jeszcze wymogi dotyczące sposobu formułowania przepisów karnych, które muszą oczywiście uwzględniać ogólne reguły zawarte w prawie karnym. To są zasady techniki prawodawczej. Musimy omówić instrukcje kancelaryjne prezesa RM, to są oczywiście akty normatywne rangi podstawowej, zawarte w

(…)

…. Za trafnością tej argumentacji przemawia brak w ustawie o samorządzie województwa odpowiednika tych przepisów w ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym. Mało tego, ta ustawa o samorządzie województwa art. 41 ust. 2, wymienia tylko kilka spraw, których zarząd województwa musi przygotować uchwałę. Zatem uznajemy, że ta interpretacja zakładająca monopol w zakresie inspiracji, przygotowania i przedłożenia radom…
… rangi podstawowej, zawarte w rozporządzeniu RM z 22.12.1999 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Następnie rozporządzenie prezesa RM z 18.12.1998 w sprawie instrukcji kancelaryjnych dla organów powiatu i również rozporządzenie RM z 18.12.1998 w sprawie instrukcji kancelaryjnych dla organów samorządu województwa. Te instrukcje kancelaryjne wprowadzając wspólną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz