Wykładnia prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia prawa  - strona 1 Wykładnia prawa  - strona 2 Wykładnia prawa  - strona 3

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 4 stron.
Wykładnia prawa w ujęciu pragmatycznym zajmuje się przepisami prawnymi. Jej rezultatem są normy postępowania jako wypowiedzi, które bezpośrednio i jednoznacznie co, kto i w jakich okolicznościach ma czynić lub nie czynić. Instrumentem są dyrektywy wykładni prawa. Dzielą się na: dyrektywy językowe wykładni prawa, dyrektywy systemowe wykładni prawa, dyrektywy funkcjonalne wykładni prawa.
Faza wstępna - polega na analizie przepisów, pod kątem ich obowiązywania. Przy braku przepisów derogujących, przejściowych lub intertemporalnych stosuje się reguły kolizyjne.
Reguły kolizyjne :
norma późniejsza deroguje normę wcześniejszą ( lex posteriori derogat legi priori )
akt hierarchicznie niższy nie deroguje aktu wyższego ( lex inferior non derogat legi superiori )
przepis bardziej szczegółowy deroguje przepis ogólniejszy ( lex specialis derogat legi generali )
Faza właściwa - polega na odtworzeniu z przepisów prawnych - normy prawnej. Zawiera trzy momenty: odtworzenie z przepisu prawnego wypowiedzi normokształtnej (normy prawnej), syntaktyczne uzupełnienie normy (odwołuje się do kategorii adresata, okoliczności oraz nakazanego albo zakazanego postępowania) oraz treściową modyfikację normy (sprawdzenie, czy wszystkie czyny wymienione w normie mają charakter nakazany albo zakazany).
Dyrektywy językowe wykładni prawa - niekiedy, wykładnia dokonywana za pomocą dyrektyw językowych jest nazywana wykładnią językową. Proces wykładni językowej jest determinowany cechami tekstu prawnego. Każdy tekst aktu normatywnego jest tworzony w danym języku i dziedziczy jego cechy.
Dyrektywy te nakazują wiązać znaczenie danych zwrotów językowych zawartych w tekście prawnym z ich brzmieniem. Wyróżnić można:
dyrektywy języka prawnego - dyrektywy języka prawnego nakazują wiązać znaczenie danych zwrotów językowych ze znaczeniem, jakie nadał im ustawodawca dyrektywy języka etnicznego (ogólnego) - dyrektywy języka ogólnego nakazują wiązać znaczenie danego zwrotu językowego w tekście prawnym ze znaczeniem, jakie wyznaczone jest przez reguły semantyczne danego języka etnicznego (narzędziem interpretacyjnym są słowniki) dyrektywy języka prawniczego - dyrektywa języka prawniczego nakazuje wiązać zwrotu językowego ze znaczeniem ustalonym przez doktrynę prawniczą
Szczegółowe dyrektywy wykładni językowej:
jeśli w tekście prawnym pojawia się czynność wyrażona w 3. os. l. poj. („uznaje”, „ustanawia”, „postanawia”), to jest to nakaz określonego postępowania względem danego organu
jeśli organ dokonuje czynności konwencjonalnej, to uznaje się, że organ ma kompetencję do dokonania owej czynności konwencjonalnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz