Realizowanie i przestrzeganie prawa - Rodzaje sankcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizowanie i przestrzeganie prawa - Rodzaje sankcji - strona 1 Realizowanie i przestrzeganie prawa - Rodzaje sankcji - strona 2

Fragment notatki:

Realizowanie i przestrzeganie prawa Pojęcie realizowania i przestrzegania normy Realizowanie normy - jeżeli adresat normy, znalazłszy się w wyznaczonych przez nią okolicznościach, postępuje w sposób nakazany przez tę normę albo powstrzymuje się od zachowań przez nią zakazanych. Przekroczenie (naruszenie) normy - jeżeli adresat normy w wyznaczonych przez nią okolicznościach nie spełnia obowiązków, które ona wyznacza. Przestrzeganie normy - świadome realizowanie normy, a więc co najmniej wiedza, że obowiązuje norma o takiej a nie innej treści lub nawet - pod jej wpływem - modyfikuje swoje postępowanie. Czynniki wpływające na przestrzeganie normy - aprobata normy Motywacja interesowna - jeżeli do przestrzegania norm prawnych skłania jej adresatów obawa przez sankcją. Motywacja bezinteresowna - jeżeli adresat przestrzega normy, ponieważ uważa ją za normę słuszną, niezależnie od sankcji grożących za jej przekroczenie. Jednym z czynników wpływający na przestrzeganie norm prawnych jest to, że znajdują one uzasadnie nie aksjologiczne w ocenach żywionych przez ich adresatów, a więc że adresaci uznają je za normy słuszne. Czynniki wpływające na przestrzeganie normy - obawa przez sankcją Sankcja - dolegliwość przewidziana za niezrealizowanie jakiejś normy (zło przewidziane za jej niezrealizowanie). Sytuacja przymusowa - mówimy o niej wtedy, gdy ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej wyboru jednego z zachowań, przy czym każde z nich ma złe, niekorzystne następstwa, a więc gdy stoi przez wyborem mniejszego zła. Przemoc - użycie siły fizycznej w celu zmuszenia kogoś do określonego postępowania. przemoc legalna - użycie siły fizycznej przewidziane jest przez normy prawne, bezprawna przemoc - akt brutalny, akt agresji. Przymus : fizyczny, psychiczny, prawny, pozaprawny, ekonom iczny. Rodzaje sankcji Sankcja skupiona (zinstytucjonalizowana) - sankcja wymierzana w sposób zorganizowany, przez określone powołane do tego instytucje. Sankcja rozsiana - polega na spontanicznych reakcjach ludzi z pewnego środowiska na przekroczenie normy i przejawia się w dezaprobacie, jaka spotyka naruszającego normę. Rodzaje sankcji przewidzianych za naruszenie norm prawnych: sankcja karna, sankcja egzekucji, sankcja nieważnosci. Sankcja karna (kara) - zło wyrządzane przez państwo temu, kto dopuszcza się przestępstwa. Polega ona na pozbawieniu osoby odpowiedzialnej za popełnienie przestępstwa dóbr osobistych lub dóbr majątkowych albo na umniejszeniu tych dóbr. Sankcja egzekucji - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy adresat normy indywidualnej nie spełnia dobrowolnie ciążącego na nim obowiązki i upoważnione organy państwa doprowadzają do wykonania tego obowiązku w ten sposób, że czynią to w imieniu zobowiązanego i na jego koszt. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz