Realizowanie i przestrzeganie prawa - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizowanie i przestrzeganie prawa - wykład - strona 1 Realizowanie i przestrzeganie prawa - wykład - strona 2 Realizowanie i przestrzeganie prawa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

REALIZOWANIE I PRZESTRZEGANIA PRAWA NAKAZ- realizowanie: zachowanie wyznaczone przez normę
Nakaz materialny-nakazuje adresatowi, aby osiągnął jakiś stan rzeczy (wynajem itd.)
REALIZOWANIE NORMY -nie obejmuje świadomości, intencji Można realizować normę nie wiedząc o niej ani nie znając jej treści.
NIEREALIZOWANIE NORMY
Nieświadomość prawa szkodzi”
Przekroczenie normy grozi karą.
PRZESTRZEGANIA NORMY - ten, kto realizuje normę świadomie
Jeśli ktoś realizuje normę to nie znaczy, że jej przestrzega!
PRAWODAWSTWO SYMBOLICZNE-?
Wpływ na przestrzeganie norm prawnych mogą mieć różne kwestie:
Aby podmiot wiedział o normie musi znać jej treść
Jeżeli adresata normy składnia do wykonania tej normy grożąca mu sankcja (boi się jej) - motywacja interesowna
Jeśli adresat normy przestrzega normy bo uważa ją za słuszną niezależnie od sankcji grożących za jej przekroczenie- motywacja bezinteresowna
Cechy charakterologiczne
Przyzwyczajenie
Grupa, w jakiej jednostka funkcjonuje
Normy prawne znajdują uzasadnienie aksjologiczne w ocenach żywionych przez ich adresatów, adresaci uznają normę za słuszną (APROBATA NORMY)
Płacenie podatków- rzadko ktoś to aprobuje
Normy prawne często są akceptowane, dlatego ze my dodatnio oceniamy skutki jakiegoś zachowania, takiego, które dana norma wyznacza.
Aprobata normy prawnej przez jej adresatów opiera się często na żywionych przez tych adresatów ocenach moralnych. Normy prawne spotykają się też z dezaprobatą, których źródłem są żywione przez kogoś oceny moralne, wierzenia religijne. Aprobata normy - „prawo jest środkiem zapewnienia ładu społecznego i rozwiązywania trudnych problemów społecznych”
Obawa przed SANKCJĄ z punku widzenia socjologicznego Sankcja - nieprzestrzeganie norm prawnych Sankcje z punktu widzenia prawa:
Sankcje kary
Sankcje nieważności (np. nieważne umowy)
Sankcje przymuszenia
Sankcje z punktu widzenia socjologicznego:
Skupiona (zinstytucjonalizowana) - polega na spontanicznych reakcjach ludzi z pewnego środowiska na przekroczenie normy. Przejawia się w dezaprobacie, albo nie w dezaprobacie. Rozsiana ( bojkot towarzyski, agresja) Efekt sankcji: ~zagrożenie przymusem wtedy wpływa na adresata normy, kiedy jest efektywne (mniejszym złem jest realizowanie normy)

(…)

… innych w danej sytuacji (robić to samo, co postępują inni, oby się nie wychylać)
Oportunizmu - podporządkowanie się jakimś normom ze względu na grożące sankcje lub nagrody. Zasada- postępuj tak, aby to było opłacalne. Legalizmu - postawa gotowości dawania posłuchu obowiązującym normom, z tego względu ze są to normy prawne, niezależnie od treści tych norm. Zasada- Prawu należy dawać posłuch. (Legalizm krytyczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz