Analogia iuris - strona 4

Materiały interpretacyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

do przepisów o własności 2. analogia iuris - z ogólnych zasad prawa - dopuszczalna tylko w wyjątkowych...

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

largo Argumentum a simile - wnioskowanie z podobieństwa lub analogi; analogii z ustawy (analogia legis...

Konstytucyjne podstawy prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2205

o analogię iuris jak i analogię legis. I tak: np. jest przepis dotyczący kradzieży rzeczy (kto zabiera w celu...

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

wyinterpretowaną już normę do danego stanu faktycznego, który jest podobny   - analogia z prawa (analogia iuris...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

, analogii: - analogia z prawa (analogia iuris) - daje większy zakres swobody; wnioskowanie z ogólnych zasad...

Wykład - systemy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

. analogia iuris, czyli analogia z prawa, kiedy to sięgamy do całego porządku prawnego, a w szczególności...

Źródła i system prawa - konstytucja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1078

. analogia legis z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa. analogia iuris z podobieństwa normy wtórnej...