Analogia iuris - strona 3

Luki w prawie - Analogia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

. Analogia prawa (analogia iuris) ma odmienny charakter. Istnieją luki w uregulowaniach prawnych dotyczących...

Łacińskie paremie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

przypadku AD HOC - w tym wypadku ANALOGIA IURIS - analogia z prawa ANALOGIA LEGIS - analogia z ustawy...

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

; w zasadzie tylko ten rodzaj analogii jest dopuszczalny w polskim prawie podatkowym, 2)    „analogię iuris...

System prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

analogia z prawa (analogia iuris) - wypełnienie luki na podstawie domniemanych preferencji aksjologicznych...

Normy prawne: podział. definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

, narodziny, etc.     Analogie w prawie Analogia iuris (z prawa) jest analogią dotykającą działalności...

Analogia w prawie karnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

) ANALOGIĘ IURIS- co do jej niedopuszczalności nie ma wątpliwości. Oznacza karanie za czyn nie zabroniony...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

się na analogię legis - analogię z ustawy i analogię iuris - analogię z prawa. Istnieją dwa modele wnioskowania...

System prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 728
Wyświetleń: 973

: - analogia iuris (z prawa) - polega na odwołaniu się do całego porządku prawnego; do ogólnych zasad systemu...