Analogia iuris y legis

Podstawy wiedzy o prawie -luki w prawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1743

się o podobieństwie skutków prawnych. Analogię legis stosuje się na gruncie danego aktu prawnego. Analogia iuris...

Wykładnia sensu largo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

do określonego rozdziału aktu - mieszany charakter - analogia legis i Iuris. Nasze sądy w wyjątkowych sytuacjach...

Luka w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

zastosowanie analogii. Usunięcie luk w prawie za pomocą analogii, rodzaje analogii: -analogia legis (z ustawy...

Wykładnia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

: inne: ● analogia iuris (z ustawy; zastosowanie podobnego przepisu) ● analogia legis (z prawa; sformułowanie nowej...

Wykład z prawoznastwa - słownik

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

- z analogi Analogia legis - analogia z ustawy Analogia iuris - analogia z prawa Ubi eadem legis ratio, ibi...

Reguły wnioskowań prawodawczych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134

z ustawy (analogia legis) analogia z prawa (analogia iuris) analogia z ustawy (analogia legis) - podstawą...

Toposy prawnicze - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1771

posługujemy się analogią jako podstawową metodą. a) analogii legis (z ustawy) polega na tym, że luki usuwamy...