Analogia iuris y legis - strona 2

Luki w prawie - Analogia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Siudym
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

ustawy, analogia prawa. Analogia ustawy (analogia legis) występuje wtedy, gdy do jakiego stanu...

Łacińskie paremie-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Jan Zabłocki
  • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

przypadku AD HOC - w tym wypadku ANALOGIA IURIS - analogia z prawa ANALOGIA LEGIS - analogia z ustawy...

Wykładnia przepisów

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Jerzy Filar
  • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

z ustawy - analogia legis (obecnie tylko w prawie duńskim) 2. analogia z prawa - analogia iuris...