Dodatkowe typy środków argumentacyjnych - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dodatkowe typy środków argumentacyjnych - wykład - strona 1 Dodatkowe typy środków argumentacyjnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

dodatkowe typy środków argumentacyjnych:
1. Reguły Inferencyjne to logiczne lub quasi- logiczne zasady wnioskowań, akceptowane i szeroko wykorzystywane w odniesieniu do prawa.
a) wnioskowanie a fortiori ( z silniejszego ):
- a maiori ad minus ( z większego na mniejsze )- jeżeli wolno coś większego to wolno coś mniejszego ( "skoro można odstąpić od wymierzenia kary zasadniczej i dodatkowej, to tym bardziej można odstąpić od wymierzenia kary tylko dodatkowej )
- a minori ad maius ( z mniejszego na większe )- jeśli nie wolno czegoś mniejszego, to nie wolno czegoś większego ( "jeśli nie wolno uwolnić aresztowanego, ponieważ utrudniłoby to postępowanie, to tym bardziej nie wolno uwolnić jej, jeśli uniemożliwia to jego udział w postępowania karnym".
b) wnioskowanie a contrario ( z przeciwieństwa )- jeśli kogoś , tylko kogoś dotyczy jakiś zakaz lub nakaz zachowania lub gdy zachowanie powinno nastąpić w pewnych warunkach, to innych podmiotów lub w innych warunkach niż wskazane w hipotezie dany zakaz lub nakaz nie dotyczy. Jeśli adresatowi normy nakazany jest tylko jeden sposób postępowania, to każdy inny jest zakazany ( "Prawidłowość materialno- prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nie będzie uznana za prawidłową faktura, która przedstawia zdarzenie gospodarcze, które zaistniało w innych rozmiarach bądź między innymi podmiotami ),
c) wnioskowanie per analogiam - analogia z ustawy ( analogia legis, a simili- z podobieństwa )- polega na zastosowaniu do stanu rzeczy nieuregulowanego ( luka ) regulacji podobnej do nie objętego luką, gdzie taki sam cel, taka sama dyspozycja ustawy,
- analogia z prawa ( analogia iuris )- sformułowanie nowej normy, które regulowałaby stan rzeczy objęty luką w prawie w procesie stosowania prawa i na podstawie domniemanych preferencji aksjologicznych ustawodawcy oraz zasad prawa bądź gałęzi prawa,
W podobnych sprawach podobne prawa.
ANALOGIA LEGIS
ANALOGIA IURIS
zapożyczenie podstawy decyzji na potrzeby konkretnego procesu stosowania prawa z istniejących przepisów regulujących podobny stan faktyczny
dotworzenie podstawy decyzji na potrzeby konkretnego procesu stosowania prawa ( tzw. ducha prawa- aksjologii całego systemu prawnego ),
zapożyczeniu ulega gotowa, już sformułowana, regulowana w przepisach prawa reguła odnosząca się do zbliżonej sytuacji
dotworzenie ma miejsce wówczas, gdy nie ma możliwości odwołania się do istniejących przepisów ( z powodu ich braku ),
odwołanie się do uzasadnienia tetycznego
odwołanie się do uzasadnienia aksjologicznego i tetycznego
"bliżej" systemu prawa ( rozumowanie wewnątrzsystemowe )
"dalej" systemu prawa ( rozumowanie pozasystemowe )


(…)

… mechaniczny ),
ustalenia znaczenia zwrotu wykracza poza jego znaczenie leksykalne ( np. w XIX w. jeden z niemieckich sądów uznał samochód za zwierzę w sensie prawnym )
LUZ DECYZYJNY to sytuacja, w której tekst prawny nie wyznacza decyzji organu stosującego prawo, lecz pozostawia mu wybór, co do tego, jaką regulację przyjąć:
a) luz wyboru przepisu prawnego,
b) luz interpretacyjny,
c) luz dowodowy,
d) luz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz