Reguły wnioskowań prawniczych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły wnioskowań prawniczych - wykład - strona 1 Reguły wnioskowań prawniczych - wykład - strona 2 Reguły wnioskowań prawniczych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

REGUŁY WNIOSKOWAŃ PRAWNICZYCH OPARTE NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE AKSJOLOGICZNEJ (PER ANALOGIAM, A CONTRARIO, A FORTIORI)
Reguły wnioskowań prawniczych (reguły argumentacji prawniczej, reguły inferencyjne) służą stworzeniu norm pośrednich, które wypełniają luki w systemie przepisów prawa.
Wnioskowanie per analogiam (przez analogię) - wnioskowanie z podobieństwa stanów faktycznych Wnioskowanie z analogii jest całkowicie zakazane w prawie karnym (nullum crimen sine lege, Nulla poena sine lege) i podatkowym (nullum trybutu sine lege). Wnioskowanie przez analogię ma natomiast istotne znaczenie w prawie cywilnym (do wypełniania luki extra legem)
analogia legis (z ustawy) - ma zastosowanie, gdy do danego stanu faktycznego, nieuregulowanego normą prawną bezpośrednią, stosuje się inne normy prawne bezpośrednie odnoszące się do innego stanu.
Przesłanki:
I: obowiązuje norma prawna bezpośrednia N1, która określa skutki prawne stanu faktycznego F1
II: nie ma normy prawnej bezpośredniej N2, która określałaby skutki stanu faktycznego F2 (istnieją skutki negatywne)
III: oceniamy, że stany faktyczne F1 i F2 są do siebie podobne
Wniosek: do stanu faktycznego F2 przypisujemy odpowiednio skutki prawne wynikające z normy N1
analogia iuris (z prawa) - istnieją luki w uregulowaniach prawnych danych spraw, ale sprawy te nie są normowane w żadnych podobnych aktach prawnych. W takim przypadku rozstrzygnięcie następuje na podstawie normy pośredniej, dedukowanej na gruncie ogólnych założeń aksjologicznych systemu prawa, na podstawie zasad prawa.
Przesłanki:
I: nie ma normy prawnej bezpośredniej N1, która określałaby skutki prawne stanu faktycznego F1 (istnieją skutki negatywne)
II: stwierdzamy, że nie istnieje norma prawna bezpośrednia N2, która określałaby skutki prawne stanu faktycznego F2, które są podobne do skutków stanu faktycznego F1
Wniosek: normę prawną pośrednią dedukujemy na gruncie założeń aksjologicznych systemu prawa
Wnioskowanie a contrario (z przeciwieństwa) - opiera się na porównaniu istotnych cech dwóch stanów faktycznych. Jeśli pewien stan rzeczy spełnia określone przesłanki, to pociąga za sobą określone konsekwencje prawne. Przeciwnie - jeśli dany stan nie spełnia takich przesłanek, to nie pociąga tychże konsekwencji. Wnioskowanie a contrario stosuje się wyłącznie w wypadku istnienia odpowiedniego przepisu. - przeciwieństwo analogii
Przesłanki:
I: obowiązuje norma prawna bezpośrednia N1, która określa skutki stanu faktycznego F1 mającego określoną cechę


(…)

… zakazująca czynienia Y
Wnioskowanie oparte na związku przyczynowym między normami - związek przyczynowy między normami N1 (podstawa wnioskowania) i N2 (wniosek). Spełnienie normy N1 jest warunkiem wystarczającym do spełnienia N2, czyli spełnienie N1 oznacza spełnienie N2. REGUŁY WNIOSKOWAŃ PRAWNICZYCH OPARTE NA WYNIKANIU NORMY Z NORMY (WYNIKANIE LOGICZNE I WYNIKANIE INSTRUMENTALNE)
Wynikanie normy z normy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz