Analogia iuris y legis - strona 3

Analogia w prawie karnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

czyn uznaje się za podobny do zakazanego. W doktrynie wyróżnia się: a) ANALOGIĘ LEGIS- jeśli do karania...

Wstęp do prawoznawstwa- pytania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1239

(podobieństwa i różnice) analogię iuris i analogię legis b) delegacja ustawowa  d) niezgodność prakseologiczna...

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

wnioskowania przez podobieństwo, analogię. analogię z ustawy (analogia legis) analogię z prawa (analogia iuris...

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1379

largo Argumentum a simile - wnioskowanie z podobieństwa lub analogi; analogii z ustawy (analogia legis...

Normy prawne: podział. definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

, narodziny, etc.     Analogie w prawie Analogia iuris (z prawa) jest analogią dotykającą działalności...

System prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

z ustawy (analogia legis) - zastosowanie do nieuregulowanego stanu rzeczy normy podobnej do tego stanu...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910

formy: analogia z ustawy (analogia legis) podstawą jest zawsze jakiś konkretny przepis prawny...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

, analogii: - analogia z prawa (analogia iuris) - daje większy zakres swobody; wnioskowanie z ogólnych zasad...