Wykładnia sensu largo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia sensu largo - strona 1 Wykładnia sensu largo - strona 2 Wykładnia sensu largo - strona 3

Fragment notatki:

Wykładnia sensu largo
- Wnioskowania prawnicze i reguły kolizyjne
- zasada pierwszeństwa sensu stricto, sensu largo - dopiero wtedy gdy nie udalo się rozwiązać problemu interpetacyjne,
jeśli nie udalo się roziwązac problemu za pomoca wykaldni sensu stricto
TK - odrzucić wniosek o nikeonsrytucyjnośc przepisu gdy Moz na podac interpretację zgodną z konstytucją
Wnioskowania prawnicze:
- argumentum simile, a contrario, a fortiori oraz dyrektywa instrumentalnego zaskazu i zakaz
Analgia i a contrario - tam gdzie analogia jest dopuszczalna, tam zakazana jest metoda a contrario i vice versa, bo
Analogia - tam gdzie regulacja jest niezupelna, niewystarczająca
A contrario - tam gdzie regulacja jest wyczerpujaca.
- wazna jest ze niektóre dyscypliny mają charakter mieszany - np. prawo administracyjne i prawo procesowe.
- analogie wolno stosować zasadniczo do wszelkich praw i wolności obywatelskich, natomiast w stosunku do obowiązku
należy stosować a contrario; powieidzec można, zę jest taka zasada,z ę tam gdzie wolno stosować wykaldnie
rozszerzajaca - można stoswac analogie, tam, gdzie nie wolno - należy stoswac a contrario.
- wykładnia rozszerzajaca musi się miejscić w ramach możliwego sensu leksykalnego, natomiast analogia wykracza poza
ten sens; rower - pojazd mechaniczny (wykladnia rozszerzajaca), a auto jest zwierzęciem (analogia)
Dwa różne typy analogii
- analogia legis - z ustawy, w oparciu o konkretny przepis prawny, gdy sad mówi, ze do danego stanu faktycznego należy
zastosować odpowiednio zastosowac przepis jakiegoś kodeksu/ustawy, to amy doi czyniania z analogia legis.
Rozumowanie z podwienstwa gdy jest luka techniczna lub konstrukcyjna - dany fakt, zdarzenie, stan, nie jest
uregulowany. W drugim etapie poszukujemy normy prawnej regulowalab y stan najbardziej pdobny do stanu
nieuregulowanego. Trcei krok - przenosi, wiążemy z tym faktem nieuregulowanym przez prawo te same lub podbne
konsekwencje co w przypadku stanu uregulowanego przez prawo. Przy czym sednej argumentacji z analogii jest
znalezienie przepisu regulującego sytuację najbardziej podbną, z którą wiazae się luka. Podbieństwo fizyczne dwoch
stacji, ale roewniż podobieństwem celow regulacji. Kiedy podobieństwo jest podobieństwem fizycznym - kiedyś prawo
nie mówiło jak może złożyc powod lub pozwany pismo procesowe, który siedzi w zakładzie karnym, wiec jest lukaco ma
osadzony zrobic? Istneije przepis procedury karnej - oskarżony/osadzony powinien złożyć pismo procesowe do
kierownika zakładu karnego. Sn powiedizal, zę do postępowania cywilnego należy per analogia zastosować ten przepis.
Podbieństwo idealne - tuz po wojenie panstwo postanowilo budowac linie energetyczne, nikt nie chciał na swoim polu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz