Wykład z prawoznastwa - słownik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z prawoznastwa - słownik - strona 1 Wykład z prawoznastwa - słownik - strona 2

Fragment notatki:

SŁOWNIK: Ex lege - z mocy prawa (przy nieważności) Ius cogens (iuris cogentis) - przepisy bezwzględnie stosowane Ius dispositivum (iuris dispositivi) - przepisy względnie stosowane Rules - reguły Principles - zasady Lex generalis - reguła powszechna Lex spacialis - reguła szczególna Lex plusquam perfecta - przepis = sankcja + nieważność czynności Lex perfecta - przepis tylko nieważność czynności Lex minus quam perfecta - przepis = sankcja bez nieważności czynności Lex imperfecta - regułą nie ustanawiająca sankcji za zachowanie z nią niezgodne Regressus ad infinitum - ciąg do nieskończoności Fontes iuris cognoscendi - źródła poznania prawa Fontes iuris oriundi - źródła powstania prawa Quorum - najmniejsza liczba posłów, aby podjęta decyzja była ważna Common law - prawo precedensów Ratio decidendi - zasada ogólna Obiter dicta - inne elementy, ważne tylko dla danej sprawy Stare decisis - doktryna stałości decyzji Distinguishing - proces zmierzający do wydania nowego precedensu Contractus - umowa Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać Vacatio legis - (ustawa na wakacjach ;) czas upływający od chwili ogłoszenia ustawy, do uzyskania przez nią mocy obowiązującej Retroactio - tzw. wsteczna moc obowiązująca aktu prawnego Pro futuro - na przyszłość Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz Nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez ustawy Nulla poena sine lege - nie ma kary bez ustawy Desuetudo - zwyczaj negatywny Lex superior derogat legi inferiori - akt prawny wyższy uchyla moc ob. aktu niższego rzędu Lex posterior derogat legi priori - akt prawny późniejszy uchyla moc ob. aktu wcześniejszego Lex specialis derogat legi generali - akt (przepis) prawny szczególny deroguje akt (przepis) ogólny Nasciturus - dziecko poczęte, jeszcze nie urodzone Subsumcja - proces zakwalifikowania danego przypadku do przypadków objętych przepisami prawa Per analogiam - z analogi Analogia legis - analogia z ustawy Analogia iuris - analogia z prawa Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio - gdzie taki sam sens ustawy, takie samo postanowienie ustawy A maiori ad minus - komu wolno więcej, wolno też mniej A minori ad maius - komu nie wolno mnie, nie wolno też więcej A contrario - z przeciwieństwa Qui dicit de uno, negat de altero - kto mówi jedno, zaprzecza drugiemu

(…)


Interpretatio exstensiva - wykładnia rozszerzająca
Interpretatio restrictiva - wykładnia zawężająca Ius positum - prawo pozytywne

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz