Analogia iuris y analogía legis

Wykładnia sensu largo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

do określonego rozdziału aktu - mieszany charakter - analogia legis i Iuris. Nasze sądy w wyjątkowych sytuacjach...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2947

normatywnych mamy prawo zastosować podobną argumentację. Dwa podstawowe rozumowania per analogia analogia legis...

Lex natura ecclesia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

. Doprecyzowanie pojêæ 4.3.4.2. Przynale¿noœæ do Koœcio³a sui iuris 4.3.4.3. Kult Bo¿y, szczególnie ¿ycie...

Logika prawnicza - synteza wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

a simili). W tym rozumowaniu posługujemy się analogią jako podstawową metodą. a) analogii legis (z ustawy...

Rzym prawo spadkowe

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1736

tylko majątek (familiam habeto) i musieli prosić pretora o wprowadzenie ich w posiadanie majątku. (iuris civilis...

Rzym prawo spadkowe - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1862

tylko majątek (familiam habeto) i musieli prosić pretora o wprowadzenie ich w posiadanie majątku. (iuris civilis...

Prawo rzymskie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1379

i słuszne”. ● Ulpian (Digesta, 1, 1, 1 pr) „Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris...