Logika prawnicza - synteza wykładu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika prawnicza - synteza wykładu  - strona 1 Logika prawnicza - synteza wykładu  - strona 2 Logika prawnicza - synteza wykładu  - strona 3

Fragment notatki:


I. Wiadomości o języku jako systemie znaków. Znak  to układ rzeczy lub zjawisk wg określonych reguł - nazywanych regułami znaczeniowymi, które są przyję- te lub też znane  1.  ogólnie – dostępne powszechnie bez ograniczeń  2.  nadawcy i odbiorcy  - szyfry języki hermetyczne - zawodowe 3.  tylko samemu sobie (supełek).  Oznaka  to zjawisko, które współwystępując z jakimś konkretnym zjawiskiem powoduje, że myślimy o tym zjawi- sku - np. 1/  dym jest to oznaką ognia, 2/ wypadek - kredą miejsce denata.   Art. 60 k.c. mówi, że dokonując czynności prawnej wystarczy w sposób dostateczny wyrazić swoją wolę.   Może to być; kiwnięcie głową, zatrzaśnięcie drzwi taksówki, wejście do tramwaju, przybicie ręki a czasem bier - ne zachowanie - jeśli przedtem uzgodniono, że brak odpowiedzi jest przyjęciem warunków.  Substrat znaku  może być trwały - pismo, kamień graniczny, znak drogowy - lub nietrwały; mowa ludzka, rakie- ta znak migowy. To jest płynne, bowiem technika stwarza coraz nowe możliwości - taśma magnetofonowa,  komputer.   Znaki słowne, język; Zbiory znaków słownych tworzą języki. Uwaga istnieją też języki nie będącymi słownymi – np. znaki drogowe,   języki komputerowe. Najczęściej rozumiemy język jako system znaków obejmujący zbiór znaków słownych z re- gułami nakazującymi powiązania określonych znaków z danymi zdarzeniami. Są trzy grupy reguł;  1/ reguły wyznaczające zasób słów danego języka,  2/ reguły znaczeniowe,  3/ reguły składniowe (syntaktyczne).  Rozróżniamy języki słowne  naturalne  - powstałe spontanicznie i  sztuczne  np. "esperanto". Obecnie języki naro- dowe stanowią mieszaninę języków naturalnych i sztucznych, gdyż wiele znaków słownych wprowadza się  umownie np. w prawie - terminy ustawowe (lokal zastępczy i socjalny).   Z punktu widzenia semiotyki języki różnią się  słownictwem i składnią;  A/ Słownictwo  - to zasób słów mających ustalone znaczenie w danym języku.   Homonim  jest to wyraz, który  tak samo się pisze i tak samo się wymawia ale ma kilka znaczeń (mają inny zakres desygnatów) zamek, pióro,  koza.  Idiomy  czyli wyrażenia złożone, które mają swoiste znaczenia odmiennie od swoistych znaczeń wyrazów  składniowych "pal go sześć", "stracić twarz".  B/ Składnia  - to reguły dotyczące sposobu wiązania wyrazów i ich rozumienia.  Rozróżniamy wypowiedzi, które coś głoszą -„świeci słońce” oraz te, które mówią o wypowiedziach pierwszego  rodzaju – „nieprawda, że teraz świeci słońce”. Są też wypowiedzi wyższych stopni. "To prawda, że Jan powie -

(…)

… prawa z uwagi na pewne zasady tam obowiązujące. W prawie karnym,
ograniczenie to wynika z istnienia dwóch podstawowych zasad:
1) Nullum crimen sine lege. (Nie ma przestępstwa bez prawa)
2) Nulla poena sine lege. (Nie ma kary bez prawa),
2/ wnioskowanie z przeciwieństwa (argumentum a contrario) wskazuje się tu na różnice powodujące, że dane
przepisy nie mają zastosowania dla danej sytuacji. Na przykład…
… powiedzieć.
Funkcje zdaniowe.
Funkcja zdaniowa to jest wyrażenie opisowe, które zawiera zmienne. "Każde S jest P " otrzymujemy zdania
prawdziwe lub fałszywe. „Każdy prawnik jest sędzią” (fałszywe) a „każdy sędzia jest prawnikiem” prawdziwe.
Funkcja zdaniowa nie ma określonej wartości logicznej. Dopiero po podstawieniu uzyskujemy zdania prawdzi we lub fałszywe. Kwantyfikator ogólny to taka funkcja zdaniowa przy której cokolwiek podstawimy za X to
otrzymamy zdanie prawdziwe. "Jeśli x jest ojcem to x jest mężczyzną" Kwantyfikator ogólny zapisuje na dwa
sposoby Px lub ^x,(x).
kwantyfikator szczegółowy jest wówczas gdy funkcja zdaniowa przy niektórych zmiennych jest prawdziwa zapisujemy go Sx, Vx, Zx "X jest mężczyzną x jest ojcem".
Zatem z funkcji zdaniowej mogą powstać zdania prawdziwe i fałszywe w dwa sposoby;
1…
… ciężarowy, samochód wyścigowy.
6. Zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy jest nazywany zakresem tej nazwy uwaga zbiór to według matematyki a w naszym rozumieniu będzie to dana klasa elementów. Zakres nazwy indywidualnej z założenia
obejmuje tylko jeden desygnat zakres generalnej "człowiek, notariusz" niezliczoną.
Z uwagi na ilość desygnatów rozróżniamy; nazwy ogólne - więcej niż jeden desygnat, szafa…
… i w języku prawnym (język tekstów prawnych) np. gdy mówimy "lubię morze i góry", czy też
"mam psa oraz kota" czy też " lubię chodzić pieszo jak również jeździć rowerem". Lecz w języku potocznym a
także prawnym kolejność często odgrywa kluczową rolę np. w mowie potocznej mówimy "kroimy cebulę i
smażymy ją" czy też "kupię gazetę i przeczytam ją". Również w języku prawnym kolejność czasem jest ważna
np. k.c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz