Wiadomości o języku jako systemie znaków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadomości o języku jako systemie znaków - strona 1 Wiadomości o języku jako systemie znaków - strona 2 Wiadomości o języku jako systemie znaków - strona 3

Fragment notatki:

Wiadomości o języku jako systemie znaków. Znak to układ rzeczy lub zjawisk wg określonych reguł - nazywanych regułami znaczeniowymi, które są przyjęte lub też znane ogólnie - dostępne powszechnie bez ograniczeń nadawcy i odbiorcy - szyfry języki hermetyczne - zawodowe
tylko samemu sobie (supełek). Oznaka to zjawisko, które współwystępując z jakimś konkretnym zjawiskiem powoduje, że myślimy o tym zjawisku - np. 1/ dym jest to oznaką ognia, 2/ wypadek - kredą miejsce denata.
Art. 60 k.c. mówi, że dokonując czynności prawnej wystarczy w sposób dostateczny wyrazić swoją wolę. Może to być; kiwnięcie głową, zatrzaśnięcie drzwi taksówki, wejście do tramwaju, przybicie ręki a czasem bierne zachowanie - jeśli przedtem uzgodniono, że brak odpowiedzi jest przyjęciem warunków. Substrat znaku może być trwały - pismo, kamień graniczny, znak drogowy - lub nietrwały; mowa ludzka, rakieta znak migowy. To jest płynne, bowiem technika stwarza coraz nowe możliwości - taśma magnetofonowa, komputer. Znaki słowne, język ; Zbiory znaków słownych tworzą języki. Uwaga istnieją też języki nie będącymi słownymi - np. znaki drogowe, języki komputerowe. Najczęściej rozumiemy język jako system znaków obejmujący zbiór znaków słownych z regułami nakazującymi powiązania określonych znaków z danymi zdarzeniami. Są trzy grupy reguł; 1/ reguły wyznaczające zasób słów danego języka, 2/ reguły znaczeniowe, 3/ reguły składniowe (syntaktyczne). Rozróżniamy języki słowne naturalne - powstałe spontanicznie i sztuczne np. "esperanto". Obecnie języki narodowe stanowią mieszaninę języków naturalnych i sztucznych, gdyż wiele znaków słownych wprowadza się umownie np. w prawie - terminy ustawowe (lokal zastępczy i socjalny). Z punktu widzenia semiotyki języki różnią się słownictwem i składnią; A/ Słownictwo - to zasób słów mających ustalone znaczenie w danym języku. Homonim jest to wyraz, który tak samo się pisze i tak samo się wymawia ale ma kilka znaczeń (mają inny zakres desygnatów) zamek, pióro, koza. Idiomy czyli wyrażenia złożone, które mają swoiste znaczenia odmiennie od swoistych znaczeń wyrazów składniowych "pal go sześć", "stracić twarz". B/ Składnia - to reguły dotyczące sposobu wiązania wyrazów i ich rozumienia. Rozróżniamy wypowiedzi, które coś głoszą -„świeci słońce” oraz te, które mówią o wypowiedziach pierwszego rodzaju - „nieprawda, że teraz świeci słońce”. Są też wypowiedzi wyższych stopni. "To prawda, że Jan powiedział, że teraz świeci słońce". Kategorie syntaktyczne - są to wyrażenia wyróżniane za względu na ich role w budowaniu wyrażeń złożonych. Dzielimy na

(…)

… tam obowiązujące. W prawie karnym, ograniczenie to wynika z istnienia dwóch podstawowych zasad: 1) Nullum crimen sine lege. (Nie ma przestępstwa bez prawa) 2) Nulla poena sine lege. (Nie ma kary bez prawa), 2/ wnioskowanie z przeciwieństwa (argumentum a contrario) wskazuje się tu na różnice powodujące, że dane przepisy nie mają zastosowania dla danej sytuacji. Na przykład, gdy mowa jest o właścicielu rzeczy…
…, są oczywiste dla rozmówców np. piszcie!!! słuchajcie. Nie ma sensu ich całymi zdaniami wypowiadać i tak wiadomo kogo dotyczą.
Niejednoznaczność - w zależności od układu odniesienia dom stoi ale tylko względem ziemi ale nie księżyca, słońca, wszechświata. Dążyć powinniśmy do maksymalnej konkretyzacji tak by było jasne co chcieliśmy powiedzieć. Funkcje zdaniowe.
Funkcja zdaniowa to jest wyrażenie opisowe, które zawiera zmienne. "Każde S jest P " otrzymujemy zdania prawdziwe lub fałszywe. „Każdy prawnik jest sędzią” (fałszywe) a „każdy sędzia jest prawnikiem” prawdziwe. Funkcja zdaniowa nie ma określonej wartości logicznej. Dopiero po podstawieniu uzyskujemy zdania prawdziwe lub fałszywe. Kwantyfikator ogólny to taka funkcja zdaniowa przy której cokolwiek podstawimy za X to otrzymamy zdanie prawdziwe. "Jeśli x jest ojcem to x jest mężczyzną" Kwantyfikator ogólny zapisuje na dwa sposoby Px lub ^x,(x). kwantyfikator szczegółowy jest wówczas gdy funkcja zdaniowa przy niektórych zmiennych jest prawdziwa zapisujemy go Sx, Vx, Zx "X jest mężczyzną x jest ojcem". Zatem z funkcji zdaniowej mogą powstać zdania prawdziwe i fałszywe w dwa sposoby;
1/ przez konkretyzację - czyli podstawienie odpowiednich wyrażeń na miejsce…
…. Zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy jest nazywany zakresem tej nazwy uwaga zbiór to według matematyki a w naszym rozumieniu będzie to dana klasa elementów. Zakres nazwy indywidualnej z założenia obejmuje tylko jeden desygnat zakres generalnej "człowiek, notariusz" niezliczoną. Z uwagi na ilość desygnatów rozróżniamy; nazwy ogólne - więcej niż jeden desygnat, szafa, pies. Nazwy jednostkowe…
… 0 0 0 0 Koniunkcja odpowiada w języku polskim wyrazom "i" lub "oraz" jednakże często z względów stylistycznych używane są też "a także", "jak również", "a", "chociaż", "jak i"; Z punktu widzenia logiki obojętne jest w jakiej kolejności są stawione argumenty tak też dzieje się często w mowie potocznej i w języku prawnym (język tekstów prawnych) np. gdy mówimy "lubię morze i góry", czy też "mam psa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz