Administracja niezespolona - strona 7

Formy prawne aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

administracji niezespolonej: o przepisy porządkowe wojewody wg ustawy mają formę rozporządzenia o brak regulacji...

Kontrola prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej Tryb  Z urzędu  Przedłożenie...

Administracja samorządowa- organy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1148

) + rada gminy - w powiecie: zarząd powiatu + rada powiatu + starosta + kierownicy administracji zespolonej...

Organy administracji wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

regionalnego zarządu gospodarki wodnej - organy administracji niezespolonej właściwi w sprawach gospodarowania...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Stefańska-Sulik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

i organy administracji niezespolonej Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie przewiduje...