Administracja niezespolona rządowa

note /search

Zakres obowiązywania - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy...