Administracja niezespolona - strona 6

Akty prawa miejscowego - Akt prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1806

organów, w odniesieniu zaś do aktów administracji rządowej — wojewoda i organy administracji niezespolonej...

Terenowe organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

wojewódzkiego. Administrację na obszarze województwa wykonują: Wojewoda Kierownicy zespolonych służb, inspekcji...

Administracja terenowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

wojewódzkiego. Administrację na obszarze województwa wykonują: Wojewoda Kierownicy zespolonych służb, inspekcji...

Władza wykonawcza - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

(szczególnie radzie ministrów). Terenowa Administracja Niezespolona: zadania specjalistyczne, nietypowe...

Ziemie polskie u schyłku XIX w

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

, powiaty (starości), gminy. Administracja zespolona i niezespolona Administracja zespolona - szef urzędu...