Administracja niezespolona w II RP

note /search

Spis zagadnień kolokwium

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1386

wojewody (w szczególności art. 59-64) - sposób wyboru wojewody ii. Administracja zespolona w województwie...

Struktura administracji publicznej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Administracja publiczna
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 7266

silną administrację. II RP po 1918 r punktem wyjścia był kształt administracji w okresie zaborów...