Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. - omówienie  - strona 1 Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w.
I. Podziały i ustrój administracyjny na ziemiach polskich
Królestwo polskie
W 1815 podzielono królestwo na 8 województw, te na39 obwodów, a te na 77 powiatów.
Po upadku odrębności Królestwa przemianowanego w 1837 na gubernię, w 1842 obwody na powiaty, a powiaty na okręgi. W 1866 zreformowano podział administracyjny tworząc 10 guberni i 85 powiatów. W 1912 z części guberni siedleckiej(skasowano ja) i lubelskiej, utworzono nową Chełmską a następnie wcielono ja do Rosji.
Zabór pruski
Zimie Polskie pod panowaniem Pruskim dzieliły się na prowincje: Prusy wschodni i Prusy zachodnie Wielkie Księstwo Poznańskie, Pomorze, Brabdemvurgia i Śląsk w wyniku reform 1815- 1829 i kolejnych prowincje podzielono na rejencje, te zaś powiaty.
Prusy wschodnie(2 rejencje i 22 powiaty od 1905 trzecia rejencja 9 powiatów). Prusy zachodnie(2 rejencje 21 powiatów w 1887 zwiększono liczbę powiatów do 58). Wielkie księstwo poznańskie(2 rejkencje 26 powiatów). P0morzez zachodnie(3 rejencje 34 powiaty). Śląsk(3 rejencje 57 powiatów).
Galicja
W 18946 przyłączono Kraków jako kraj koronny podzielony na cyrkuły(19). Szuybko jednak zmieniono podział na powiaty(74 od 1908 79). Po 1815 zacząto potoczbie dziś Galicja na wschodnią i zachodnia z granica na Sanie.
Ustrój administracji rządowej Prusy
Ustrój administracji pruskiej jak i jej organizacja jest i była uważana za najsprawniejsza organizacje ówczesnej europy. Gwałtowne przemiany w udoskonalaniu tego systemu zostały zapoczątkowane przez reformy Steina i Hardenberga.
Jednostki podziału terytorialnego
Prusy: prowincje(nadprezydent), rejencje(prezydenci), powiaty (starości) gminy wiejskie i miejskie(wyłączone zimie należące do pana)
Austria: Kraj koronny(namiestnicy), powiaty (naczelnicy powiatów), gminy wiejskie i miejskie(wyłączone zimie należące do pana)
Królestwo: Generalne Gubernatorstwo(namiestnik później generał gubernator), województwa natronie gubernie, powiaty (starości), gminy.
Administracja zespolona i niezespolona
Administracja zespolona - szef urzędu był jednocześnie kierownikiem wielu jego wydziałów, przy równoczesnym ich podporządkowaniu różnym ministrom Administracja niezespolona - przydzielona osobnym urzędom (wojskowa, skarbowa, celna, pocztowa, koleje, górnicza, urząd miar i wag).
Samorząd i jego rodzaje
Samorząd terytorialny miale charakter powszechny, obejmował on wszystkich obywateli, zamieszkałych na terenie danej jednostki podziału.
Samorząd gospodarczy obejmował tylko osoby czynne w danej gałęzi gospodarczej.
Samorząd zawodowy - zrzeszał tylko osoby wykonujące określony zwódy, które wymagały specjalnej kwalifikacji.

(…)

… powiatów. W 1912 z części guberni siedleckiej(skasowano ja) i lubelskiej, utworzono nową Chełmską a następnie wcielono ja do Rosji.
Zabór pruski
Zimie Polskie pod panowaniem Pruskim dzieliły się na prowincje: Prusy wschodni i Prusy zachodnie Wielkie Księstwo Poznańskie, Pomorze, Brabdemvurgia i Śląsk w wyniku reform 1815- 1829 i kolejnych prowincje podzielono na rejencje, te zaś powiaty.
Prusy wschodnie(2 rejencje i 22 powiaty od 1905 trzecia rejencja 9 powiatów). Prusy zachodnie(2 rejencje 21 powiatów w 1887 zwiększono liczbę powiatów do 58). Wielkie księstwo poznańskie(2 rejkencje 26 powiatów). P0morzez zachodnie(3 rejencje 34 powiaty). Śląsk(3 rejencje 57 powiatów).
Galicja
W 18946 przyłączono Kraków jako kraj koronny podzielony na cyrkuły(19). Szuybko jednak zmieniono podział na powiaty(74 od 1908 79…
… ze strony Sejmu i wydziału krajowego i starosta nie wchodził w skład wydziału. W gminach miejskich istniały rady i magistraty w Krakowie i Lwowie z prezydentami. Na wsi działały rady gminne.
W Królestwie jedyna formą samorządu jako się utrzymała po reformach Wieopolskiego było zgromadzenie gminne w skład gminy wchodziły gromady posiadające zgromadzenia gromadzkie i organy wykonawcze z starszym gromadzkim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz