Administracja niezespolona w zarządzaniu kryzysowym

Zarządanie kryzysowe

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2205

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1351

zarządzania kryzysowego organów administracji  publicznej; nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania...

Zarządzanie kryzysowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3535

Zarządzanie kryzysowe - idea i charakter zarządzania kryzysowego, struktura zarządzania...

Wojewoda a administracja rządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896

w zakresie obronności i bezpieczeostwa paostwa oraz zarządzania kryzysowego - przedstawia Radzie Ministrów...

Rodzaje reform administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2058

zarządzania branżowego nad zarządzaniem terytorialnym odejście od sytuacji „zaśmiecania” administracji...

stara a nowa ustawa o wojewodzie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

zarządzania antykryzysowego wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej...