stara a nowa ustawa o wojewodzie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 stara  a nowa ustawa o wojewodzie - strona 1  stara  a nowa ustawa o wojewodzie - strona 2

Fragment notatki:

różnice między starą a nową ustawą o wojewodzie nazwa - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie a nie o administracji rządowej w województwie
wymogi wobec wojewody : obywatel polski, tytuł zawodowy mgr/ równorzędny, 3 letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, nieskazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego/ umyślne skarbowe, pełnia praw publicznych, nieposzlakowana opinia
obecnie wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody albo I i II wicewojewody, a wcześniej tylko opcja I i II
organy administracji zespolonej ujęte w części artykułowanej, a w starej w formie załącznika
dodatkowe kompetencje np. ww. prawo wglądu, żądania bieżącej informacji
w relacji z administracją zespoloną + kontroluje
wzmocnienie uprawnień kontrolnych wobec administracji niezespolonej ustawowe uregulowanie problematyki kontroli w województwie wyraźne wskazanie kompetencji dotyczących zarządzania antykryzysowego wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej w województwie i wyjątkowo samorządowej wzmocnieniu roli wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów i wyraźnemu podporządkowaniu wojewody Prezesowi Rady Ministrów tak w sferze służbowej, jak i osobowej, 
realności funkcji wojewody,
zamkniętego katalogu funkcji wojewody,  
traktowania administracji rządowej w sensie strukturalnym jako megaorganizacji, w której więzi opierają się na hierarchicznym podporządkowaniu,  rozdzielenia administracji rządowej funkcjonalnej (zadania) od strukturalnej (organizacja),  
wprowadzenia opartego na normie prawnej współdziałania jako modus vivendi między zarządzaniem terytorialnym (horyzontalnym) a zarządzaniem resortowym (wertykalnym),  
wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności oraz komasacji zadań jednorodnych w ramach danego organu administracji,  przesunięcia zadań administracji publicznej wykonywanych dotychczas przez wojewodę w kierunku samorządu wojewódzkiego jako zadań własnych oraz w kierunku wyspecjalizowanych organów, w tym samorządowych kolegiów odwoławczych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz