Organy administracji wodnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy administracji wodnej - strona 1

Fragment notatki:

Organy administracji wodnej Organy administracji właściwe w sprawach gospodarki wodnej są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej wojewodowie organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Centralnym organem administracji wodnej - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powołuje go i odwołuje Prezes Rady Ministrów nadzór nad nim sprawuje minister właściwy ds. gospodarki wodnej ma domniemanie kompetencji w sprawach z zakresu prawa wodnego (wszystko co nie zastrzeżone innym organom) ma organ doradczy - Radę Gospodarki Wodnej zadania: opracowanie (zatwierdzanie) planów gospodarki wodnej prowadzenie katastru wodnego nadzór nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej nadzór nad działalnością państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej nadzór nad działalnością państwowej służby hydrogeologicznej organ wyższego stopnia wobec dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - organy administracji niezespolonej właściwi w sprawach gospodarowania wodami w ramach regionu wodnego zadania prowadzenie katastru wodnego w ramach regionu wodnego udział (na prawach strony) w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa wodnego w ramach regionu wodnego wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania wód wydawanie aktów prawa miejscowego (np. zatwierdzających warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni) sporządzenie studium określającego granice bezpośredniego zagrożenia powodzią kontrola gospodarki wodami ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz