Administracja niezespolona - strona 8

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7658

publicznej,   3)   zespolonej administracji rządowej w województwie,   4)   podziału administracyjnego...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Stefańska-Sulik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1939

inspekcji funkcjonują w zasadzie w ramach zespolonej administracji wojewódzkiej oraz w formule zespolenia...

Prawo administracyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

inspekcji funkcjonują w zasadzie w ramach zespolonej administracji wojewódzkiej oraz w formule zespolenia...

Ministerstwo- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

całego kraju. Organy w terenie to zazwyczaj administracji zespolonej lub niezespolonej. Klasyfikacja...

Kompetencja ogólna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu...