Prawo administracyjne - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - zagadnienia na egzamin - strona 1 Prawo administracyjne - zagadnienia na egzamin - strona 2 Prawo administracyjne - zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

ADMIN - Stefańska
relacje między wojewoda a adm.niezespoloną -relacje między Prezesem RM a wojewodą -zadania gminy -samorządowe kolegium odwoławcze -pozwolenie na używtkowanie -podział nieruchomości poza tym bylo: przyrzeczenie, ugoda, kompetencje RM, administracja centralna, terenowa i różnica międzu organami naczelnymi a centralnymi kompetencje Prezesa RM jako jednoosobowego organu, przyrzeczenie administracyjne, porozumienie, organy centralne, naczelne. Jesli chodzi o pytania z ustaw: podzial nier uchomosci i oplaty adiacenckie -co to jest przyrzeczenie administracyjne (przykłady,forma) -kompetencje prezesa RM jako jednoosobowego organu -porownac urzedy centralne i organy naczelne -akty konstytutywne i dekleratoryjne -wojewoda, a adm niezespolona -prezes RM a wojewoda -roznica miedzy ministrami dzialowymi, a tymi "bez teki" - zadania gminy -Samorządowe Kolegia Odwoławcze - akty jednostronne i dwustronne -podzial/ scalenie i podzial -rozgraniczenie nieruchomosci -podzial i scalenie nieruchomosci - oplaty adiacenckie - pozwolenie na użytkowanie - działania społeczno-organizatorskie - reprezentacja Rady Ministrów - pełnomocnicy rządu nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym, ciężary publiczne i promesę koncesji. -nadzór wojewody nad samorządem -przyrzeczenie adm, przykłady -pozwolenie na użytkowane czesto padały pyt o ugode, porozumienie, akty zalezne od woli stron i niezależne, akty konstytutywne i deklaratoryjne, czynności faktyczne, opłata adiacencka, kompetencje premiera, reprezentowanie rządu, pełnomocnicy rzadu wszystko spisane: 1. relacje wojewody z adm.niezespolona i Prezesem RM 2. zadania gminy 3. samorządowe kolegia odwoławcze 4. pozwolenie na użytkowanie 5. przyrzeczenie i przykłady ( ordynacja podatkowa i promesa konsesji). 6. ugoda, 7. kompetencje RM, 8. administracja centralna, terenowa 9. różnica międzu organami naczelnymi a centralnymi 10. porozumienie, 11. akty konstytutywne i dekleratoryjne 12. roznica miedzy ministrami dzialowymi, a tymi "bez teki" 13. akty jednostronne i dwustronne 14. podzial/ scalenie i podzial nieruchomości 15. rozgraniczenie nieruchomosci 16. pozwolenie na użytkowanie 17. działania społeczno-organizatorskie 18. reprezentacja Rady Ministrów 19. pełnomocnicy rządu 20. nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym, 21. ciężary publiczne 22. promesę koncesji. 23. akty zalezne od woli stron i niezależne, 24. czynności faktyczne, 25. kompetencje premiera, 26. prawomocnosc materialna 27. prawomocnosc formalna 28. administracje z espolona, 29. informacja urzedowa 30. prawne formy dzialania administracji w prawie budowlanym 31. inspekcje specjalne 32. akty prawa miejscowego, 33. zakład administracyjny i porownac go z przedsiebiorstwem, 34. urzedy centralne, 35. samorzad 36. dzialania faktyczne i prawne,

(…)

…, 39. ograniczenia swobody dzialalnosci gospodarczej wg ustawy, 40. charakter prawny planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego, 41. wstrzymanie budowy 42. ewidencja gruntów PRAWO BUDOWLANE - uczestnicy procesu budowlanego, ich uprawnienia i obowiązki - prawne formy działania adm. (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, nakaz rozbiórki, zgłoszenie…
… i charakter prawny - działalność prowadzona w oparciu o zezwolenie - ograniczenia swobody działalności gospodarczej wg ustawy
2008
PRAWO BUDOWLANE - uczestnicy procesu budowlanego, ich uprawnienia i obowiązki - prawne formy działania adm. (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, nakaz rozbiórki, zgłoszenie rozbiórki) - legalizacja samowoli budowlanej PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE - postępowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz