Uniwersytet Warszawski - strona 687

Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka w organizacji Zasoby przedsiębiorstwa zasoby finansowe zasoby materialowe zasoby informacyjne zasoby ludzkie 1. Adaptacja i transgresja w pracy zawodowej: proces i efekty pracy ludzie...

Rodzaje analizy i pomiaru pracy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

RODZAJE ANALIZY I POMIARU PRACY ANALIZA FORMALNA FUNKCJONALAN MODALNA Określenie, pomiar i opis struktury formalnej czynności, a więc zależności przestrzenno - czasowych oraz logicznych między poszczególnymi elementami pracy. Zapoczątkował ją F. Taylor w badaniach nad wydajnością pracy. Stoso...

Samowiedza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Samowiedza, samoocena, samoakceptacja Wysoka pozycja -brak wiedzy o sobie ponieważ; sa zbyt zaapsorbowani praca i soba ludzie z którymi maja stycznosc albo im schlebiaja albo nie mowia ni...

Współczesna pedagogika pracy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

WSPÓŁCZESNA PEDAGOGIKA PRACY - PROBLEMY INTERDYSCYPLINARNE Praca zawodowa jest coraz bardziej znaczącą dziedziną życia człowieka. Płaszczyzny zainteresowania pracą i pracownikami: Naukowe próby rozwiązania problemów wynikających z relacj...

XXI wiek - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

XIV. Pedagogika pracy XXI wieku - koncepcje, badania i zastosowania w praktyce XXI wiek przyniósł wiele zmian w gospodarce światowej, polityce i życiu społecznym (rozwój techniczny, ciągle nowe ogniska konfliktów, coraz większy dystans między „światem zachodnim” a resztą świata ) neoliberalizm pow...

Zasady kierowania ludźmi - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

ZASADY KIEROWANIA LUDŹMI: „człowiek przede wszystkim” (Drucker, Crozier, Moller) Partnerstwo (Moller) Odpowiedzialność w wymiarze prawnym i moralnym każdego zatrudnionego; odpowiedzialność zbiorowa nie istniej! BADANIE PRACY I ZAWODÓW Praca jest podstawową formą działalności człowieka dorosłego...

Sztuka bycia pracownikiem - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Sztuka bycia pracownikiem Sztuka obejmuje: Wypełnianie zadań zawodowych Wypełnianie obowiązków i egzekwowanie praw wynikających z roli zawodowej Przyjęcie i przestrzeganie praw wynikających z kultury organizacji Współpraca lub tolerancja zespołu pracowniczego Organizacja życia w sposób pozwala...

Postawy rodziców wobec niepełnosprawności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Formy kształtujących się postaw rodziców wobec niepełnosprawności i wobec swojego dziecka niepełnosprawnego. Dążenie do samodzielności dziecka niepełnosprawnego to cel nadrzędny w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. Oddziaływania rodziców blokujące rozwój autonomii u ich niepełnosprawnych dzieci...

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1085

INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jest duże zagrożenie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Grupa niepełnosprawna jest 3. co do wielkości grupą mniejszościową. Cechy przypisywane grupom mniejszościowym: Odmienny od pow...

Kryteria funkcjonowania i bariery - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

KRYTERIA FUNKCJONOWANIA I BARIREY Organiczna (somatyczna, psychologiczna społeczna fizyczna) choroba uszkodzenie niepełnosprawność ograniczenie, upośledzenie uraz dysfunkcja zabur...