Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - omówienie - strona 1 Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - omówienie - strona 2 Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jest duże zagrożenie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Grupa niepełnosprawna jest 3. co do wielkości grupą mniejszościową.
Cechy przypisywane grupom mniejszościowym:
Odmienny od powszechnego wygląd
Konsekwentnie odmienne zachowanie
Trudności w obronie przed wykluczeniem społecznym - zgoda z ich strony na to wykluczanie
WHO: Osoby niepełnosprawne mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Akty chroniące osoby niepełnosprawne przed wykluczaniem społecznym:
Konstytucja
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Konwencja Praw Dziecka (Polska przestrzega jej od 1989r.)
Światowa Deklaracja Edukacji dla Wszystkich (Polska - 1990r.)
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (1993r.)
One mają chronić prawo wszystkich do uczestnictwa w życiu społecznym, mają chronić przed społecznym wykluczeniem.
Ważna dlatego jest INTEGRACJA SPOŁECZNA - integrare, integre - łączenie całości z części.
„Proces kształtowania systemu wyższego porządku z relatywnie samodzielnych systemów niższego porządku (lub elementów), przy czym tworzące system całości wchodzą w takie wielostronne zależności, że ich samodzielność i niezależność zostaje zlikwidowana […] w zależności od rozmiaru i intensywności wielostronnych zależności elementów systemu posiada on wysoki lub niski stopień integracji” (C.Klaus i M.Buhr, 1964)
WYNIK: System jako całość zintegrowana
CECHY: Nowa jakość, nowe relacje, funkcje, zachowania elementów lub podsystemów tej całości. Można to uzyskać na dwa sposoby:
Uniformacja - upodobnienie do podstawowej Poszerzenie granic struktury systemu systemu - tolerancji, - upodobnienie osób niepełnosprawnych do norm społecznych pełnosprawnych - uzyskanie przez - ćwiczenia rehabilitacyjne osoby niepełnospr. - cel: jak najbliżej normy prawa do relacji społecznych - ćwiczenia rehabilitacyjne - cel: na miarę możliwości jednostki niepełnosprawnej
ta droga jest niemożliwa w pełni do
zrealizowania, bo musiałoby się to skończyć tak, że
niepełnosprawny stanie się pełnosprawną
jednostką
Obie strony muszą chcieć tej integracji - strona niepełnosprawna i pełnosprawna.
Te dwa kierunki sprawiają, że integracja społeczna jest realizowana na kilka różnych sposobów - istnieje kilka

(…)

… decyzję do jakiej formy edukacji jest najlepiej przygotowany i jaki rodzaj wsparcia jest mu potrzebny - czy ma być to szkoła masowa, czy klasa specjalna przy szkole masowej, czy nauczanie indywidualne - ale wtedy też należy do tej szkoły masowej.
Szkoła nie ma prawa nie przyjąć ucznia, ma obowiązek zapewnić mu opiekę.
Polska ustawa z 1993r. (zmieniana, ale nadal obowiązująca) jest dyskryminacyjna…
… jednostek niepełnosprawnych)
Kiedyś 9% było w szkołach specjalnych a 91% albo nie podlegało obowiązkowi szkolnemu albo uczyło się w szkołach masowych.
W 1990r. zaczęto działać. Zaczęto organizować 3 rodzaje szkolnictwa integracyjnego (na świecie):
integracja włączająca - Anglia, Francja, Włochy - edukacja we wspólnym nurcie
integracja edukacyjna (model hamburski) - Niemcy (jako pierwsi), Polska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz