Pedagogika specjalna

note /search

Pedagogika specjalna - pytania na licencjat

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4018

Interdyscyplinarność czyli problemy wczesnej diagnozy OUN(problemu dziecka niepełnosprawnego). Wszechstronny proces diagnostyczny. Jej celem jest naprawić to co zostało w organizmie człowieka uszkodzone lub zaburzone w swym funkcjonowaniu, co trzeba albo doprowadzic do normy, albo zapobiec nieko...

Psychologiczne koncepcje człowieka osobowości i komunikacji społecznej...

 • Uniwersytet Gdański
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

5.10.2013 r PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA, OSOBOWOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Od szaleństw do nerwicy. Rewolucja przemysłowa: • • • • • maszyna parowa – James Watt 1763 r.; pierwsza linia kolejowa - Wielka Brytania 1825 r.; telegraf elektromagnetyczny – Samuel Morse 1837 r.; dyna...

Pedagogika Specjalna -ćwiczenia, całe notatki.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Autyzm i zaburzenia ze spektrum autystycznego. Autyzm- całościowe zaburzenia rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Regres autystyczny = cofnięcie się, moment rozpoznania autyzmu, występuje ok. 36 miesiąca życia, polega na zaniku umiejętności jakie dziecko nabyło do tego mome...

Postawy rodziców wobec niepełnosprawności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1127

Formy kształtujących się postaw rodziców wobec niepełnosprawności i wobec swojego dziecka niepełnosprawnego. Dążenie do samodzielności dziecka niepełnosprawnego to cel nadrzędny w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. Oddziaływania rodziców blokujące rozwój autonomii u ich niepełnosprawnych dzieci...

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1652

INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jest duże zagrożenie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Grupa niepełnosprawna jest 3. co do wielkości grupą mniejszościową. Cechy przypisywane grupom mniejszościowym: Odmienny od pow...

Kryteria funkcjonowania i bariery - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

KRYTERIA FUNKCJONOWANIA I BARIREY Organiczna (somatyczna, psychologiczna społeczna fizyczna) choroba uszkodzenie niepełnosprawność ograniczenie, upośledzenie uraz dysfunkcja zabur...

Ludzie niepełnosprawni w kontekście sytuacji trudnej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

Ludzie niepełnosprawni w kontekście sytuacji trudnej Przeżywanie niepełnosprawności w kwestii indywidualnej dotyka sfery fizycznej, psychicznej i społecznej. Inne są problemy jednostek niepełnosprawnych niż grup społecznych niepełnosprawnych. Przezwyciężenie tej niepełnosprawności wymaga podjęcia ...

Pedagogika specjalna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 3297

Pedagogika specjalna jest nauką stosunkowo młodą - od 1821r. W tym czasie utworzono pierwszą katedrę pedagogiki leczniczej a potem następna w 1861r. w Lipsku. Korzenie pedagogiki specjalnej nie wyrastają z pedagogiki, ale z medycyny. ...

Rodzina - omówienie - Dziecko niepełnosprawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1491

RODZINA - pierwsze i podstawowe środowisko dziecka, najważniejsza grupa społeczna. Oddziaływanie rodziny poprzez dostarczanie wzorów do odbioru i interpretacji, wzorów i standardów, wykonywania czynności, zachowywania się, stwarzanie warunków wyzwalających różne formy aktywności, respektowanie potrz...

Społeczny kontekst rehabilitacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071

SPOŁECZNY KONTEKST REHABILITACJI Można dobrze wyrehabilitować jednostkę niepełnosprawną, ale jest trudno, bo nie ma dla niej miejsca w społeczeństwie, bo jest niepełnosprawna (np. nie ma dla niej pracy). Są to moce obniżania efektów rehabilitacji. Są także moce podwyższania efektów rehabilitacji. ...