Pedagogika specjalna - pytania na licencjat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika specjalna - pytania na licencjat - strona 1 Pedagogika specjalna - pytania na licencjat - strona 2 Pedagogika specjalna - pytania na licencjat - strona 3

Fragment notatki:Interdyscyplinarność czyli problemy wczesnej diagnozy OUN(problemu dziecka niepełnosprawnego). Wszechstronny proces diagnostyczny. Jej celem jest naprawić to co zostało w organizmie człowieka uszkodzone lub zaburzone w swym funkcjonowaniu, co trzeba albo doprowadzic do normy, albo zapobiec niekorzystnym konsekwencjom już istniejących zaburzeń, lub ustrzec przed ewentualnie mogącymi się pojawić wtórnymi uszkodzeniami. Model diagnozy interdyscyplinarnej- przedmiotem rozpoznania są nie tylko zachowania, ale przede wszystkim mechanizmy regulacji psychologicznej.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY ZAWIERA:
-zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
-rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, (zakres działań o charakterze rewalidacyjnym),
- formy i metody pracy z uczniem,
- ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,
- zajęcia rewalidacyjne,
-działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami.
Każde dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ma w szkole przygotowywany tzw. IPET. Polega to na tym, że nauczyciel przygotowuje pewien plan zadań i ustawia metody, w jaki sposób będzie z dzieckie


„INTERDYSCYPLINARNOŚĆ DIAGNOZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Interdyscyplinarność czyli problemy wczesnej diagnozy OUN(problemu dziecka niepełnosprawnego). Wszechstronny proces diagnostyczny. Jej celem jest naprawić to co zostało w organizmie człowieka uszkodzone lub zaburzone w swym funkcjonowaniu, co trzeba albo doprowadzic do normy, albo zapobiec niekorzystnym konsekwencjom już istniejących zaburzeń, lub ustrzec przed ewentualnie mogącymi się pojawić wtórnymi uszkodzeniami. Model diagnozy interdyscyplinarnej- przedmiotem rozpoznania są nie tylko zachowania, ale przede wszystkim mechanizmy regulacji psychologicznej.
- im wcześniej dokonuje się diagnozy tym lepiej dla dziecka.
OUN-.nabyte lub wrodzone uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
Dlaczego ważne jest wczesne rozpoczynanie terapii i rehabilitacji dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym? Nie ma chyba obecnie takiego specjalisty, zajmującego się problematyką niepełnosprawności, który nie wskazywałby na konieczność wczesnego usprawniania dzieci, dotkniętych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub schorzeniami o postępującym, upośledzającym rozwój przebiegu. Działania stymulująco- rehabilitujące mają znaczenie nie tylko poprawiające stan aktualny dziecka, ale także - czasami może to być nawet ważniejsze - zapobiegają pogorszeniu się tego stanu oraz narastaniu objawów zaburzeń, niejednokrotnie hamując rozwój schorzenia w ogóle . Za podjęciem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju przemawiają różne przesłanki: 1. Wyjątkowo duża plastyczność układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju oraz związana z tym możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów. 2. Możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych zmian. 3. Małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy usprawniania, czynią również szybciej postępy. 4. Ćwiczone umiejętności są u nich łatwiej generalizowane. 5. Uczenie małych dzieci jest łatwiejsze, gdyż wiele zaburzeń narasta z w

(…)

… kliniczni
-LOGOPEDZI
-PEDAGODZY
-TYFLOPEDAGODZY -w zależności od potrzeb.
-TERAPEUCI INNYCH SPECJALNOSCI (np. terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej)- w zalezności od potrzeb
„WIELOSPECJALISTYCZNOŚĆ DIAGNOZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ”
Jest to rodzaj złożonego procesu rozpoznawczego, którego celem jest zaprojektowanie…

Trudności rozwojowe - ograniczenia psychofizyczne, problemy wychowawcze, opiekuńcze
„PARADOKS LEKKIEJ NIEPEŁNOSPRAWNIOŚCI INTELEKTUALNEJ”
Paradoks upośledzenia umysłowego polega na tym, że w większości społeczeństw cywilizowanych wskaźnik rozpowszechnienia upośledzenia umysłowego u dzieci w wieku obowiązku szkolnego wynosi 2-3%, jeśli natomiast badać ten wskaźnik w całej populacji , uzyskuje się wynik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz