Psychologiczne koncepcje człowieka osobowości i komunikacji społecznej

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczne koncepcje człowieka osobowości i komunikacji społecznej - strona 1 Psychologiczne koncepcje człowieka osobowości i komunikacji społecznej - strona 2 Psychologiczne koncepcje człowieka osobowości i komunikacji społecznej - strona 3

Fragment notatki:

5.10.2013 r
PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA, OSOBOWOŚCI
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Od szaleństw do nerwicy.
Rewolucja przemysłowa:

maszyna parowa – James Watt 1763 r.;
pierwsza linia kolejowa - Wielka Brytania 1825 r.;
telegraf elektromagnetyczny – Samuel Morse 1837 r.;
dynamo – Zenobe Gramme 1870 r.;
żarówka – Thomas Edison 1879 r.;

FLUID, libido, siła witalna – Franz Anton Mesmer :
1734 -1815 − niemiecki lekarz, twórca koncepcji magnetyzmu zwierzęcego i systemu leczniczego
zwanego mesmeryzmem.Ukończył Uniwersytet Wiedeński. Praktykował w Paryżu w 1778 r.
Sednem jego poglądów było istnienie tajemniczego FLUIDU. Zdaniem Mesmera choroba była
spowodowana zaburzeniami w rozprzestrzenianiu fluidu. Magnetyzer oddziałując na chorego
przywraca stan harmonii fluidu, co skutkowało pojawieniem się "napadu" (konwulsji). Mesmer był
przekonany, że jego metoda ma podstawy fizjologiczne, a fluid istnieje podobnie jak energia
elektryczna czy magnetyczna. Podczas seansów chorzy byli połączeni sznurem, który umożliwiał
przepływ FLUIDU. Mesmer dotykał chorych w różnych miejscach, przyciskał swoje kolana do ich
kolan, pocierał dużymi palcami o ich palce, co przyczyniało się do powstania napadu. Kobiety były
przyjmowane także pojedynczo na osobności. Magnetyzm miał kontekst erotyczny. Mesmer i jego
adepci uważali siebie za całkowite przeciwieństwo od znachorów. Leczenie to nazywane było
przywróceniem homoestazy w organiźmie. Jego działalność wywołała sprzeciw wielu osób z uwagi
na brak naukowych podstaw do takiej działalności, bądź z uwagi na możliwość nadużyć
seksualnych. Z tego względu Ludwik XVI powołał komisję, której zadaniem było zweryfikować
istnienie FLUIDU. W 1784 w raportach komisja zaprzeczyła możliwości istnienia FLUIDU,
potępiając jednocześnie działalność magnetyzera.
"Imaginacja bez magnetyzmu wywołuje drgawki... magnetyzm bez imaginacji niczego nie
wywołuje"
Konkluzje komisji powołanej przez Ludwika XVI
Komisja ustaliła, że nie ma czegoś takiego jak FLUID, ale istnieje realne, psychiczne
oddziaływanie interpersonalne (tzw. sugestia)

HIPNOZA, sen – James Braid
1795 – 1860 – szkocki neurochirurg, w połowie XIX wieku ukuwa neologizm HIPNOZA,
polegała ona na kontakcie wzrokowym. Uważano, że taki kontakt wiązał się z przekazywaniem
energii. HIPNOZA była rozumiana jako czysta, mechaniczna siła przekazywnia energii.
Somnambulizm – lunatykowanie, symptomy lunatykowania mogą w mniejszym lub większym
stopniu różnić się pomiędzy poszczególnymi somnambulikami. Najczęściej śpiący nagle wstaje i
zaczyna chodzić lub wykonywać inne czynności (np. jeść, ubierać się itp.), przy czym umysł
znajduje się ciągle w stanie snu, więc niemożliwa jest świadoma kontrola zachowania. Działa
według wyuczonych schematów, jest bardzo podatny na sugestie innych osób. Oczy somnambulika
są otwarte, więc może on omijać przeszkody, a nawet użyć oczu do bardziej skomplikowanych
czynności, jak pisanie albo czytanie. Jego reakcje na pytania innych osób mogą być

(…)

…, iż
marzenie senne jest fasadą, za którą skrywa się utajone życzenie; życzeniu nie pozwala się objawić
w formie bezpośredniej cenzor snu (wymogi kulturowe), sprawiając, iż utajone życzenie – mające
najczęściej charakter seksualny – przybiera formę zniekształconą, zaburzoną, powstaje na drodze
kompromisu zawartego z cenzorem. Zasadnicze zadanie cenzora polega na tym, by zachować
(wynikający z konieczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz