Mineka, Carson - Psychologia zaburzeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mineka, Carson - Psychologia zaburzeń - strona 1 Mineka, Carson - Psychologia zaburzeń - strona 2 Mineka, Carson - Psychologia zaburzeń - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia zaburzeń , Mineka, Carson, Butcher.    1.  zarys ogólny.  Zaburzenie,  abnormality,  zaburzenie  psychiczne;  kryteria  definiowania  zaburzeń  psychicznych,  wyróżniania  ich  podklas  –  Amerykańskie  Towarzystwo  Psychiatryczne,  DSM,  diagnostic  and  statistical  manual  of  mental  disorders.  Pierwszy  w  1952,  potem  operacjonalizacja  w  diagnozowaniu. DSM -IV, w 1994 roku. Wg niego:  zaburzenie  psychiczne  –  klinicznie  znaczący  syndrom  lub  wzorzec  behawioralny  lub  psychologiczny,  który  obserwujemy  u  danej  jednostki  i  który  ma  związek  z  odczuwanym  cierpieniem  lub upośledzeniem  lub ryzykiem poniesienia śmierci, odczuwania bólu, upośledzenia,  poważnego ograniczenia spwbody działania.  Syndrom  –  zespół  obserwacji  klinicznych  (skłonność  do  negatywnych  myśli,  obniżenie  poczucia  własnej  wartości);  charakterystyczne  w  tej  definicji  brak  odniesień  do  przyczyn  zaburzenia  psychicznego; wyklucza też zachowania usankcjonowane kulturowo (smutek depresyjny po śmierci  bliskiej  osoby);  utrzymuje,  że  z.p.  Powstają  zawsze  w  wyniku  dysfunkcji,  te  zawsze  związane  z  jednostką.  Słabe  strony  tej  definicji:  oceny  wartościujące  zawarte  w  pojęciach:  cierpienie,  upośledzenie, wzmożone ryzyko, brak objaśnień terminu „dysfunkcja”; zbyt arbitralne.    Uproszczenie tej definicji Jerome Wakefield:  z.p. - stan psychiczny, który:  –  powoduje znaczące cierpienie lub upośledzenie  –  jest czymś więcej niż ogólnie przyjętą formą reakcji na konkretne wydarzenie  –  stanowi przejaw dysfunkcji psychicznej  z.p.  W  kontekście  wpływów  kulturowych:  zaburzenie  zachowania  –  odchylenie  od  norm  funkcjonujących  w  społeczeństwie  [Gorenstein,  Sarbin,  Scheff,  Ullmann,  Krasner].  Zachowania  gwałtowne, niekontrolowane, niebezpieczne – przejaw zaburzeń psychicznych, lub ich kulturowych  odpowiedników, jak opętanie. Kultury różnią się w ocenie tego, co uznać za nienormalne.    Zaburzenie psychiczne jako zachowanie nieprzystosowane – zachowanie nienormalne, określamy je  tak, jeśli jest uporczywe, w poważnym stopniu zagraża dobru jednostki i/lub społeczności do której  ta jednostka należy.    Klasyfikacja  zaburzeń  zachowania:  wyodrębnianie  zasadniczych  odmian  zachowania  nieprzystosowanego (klasyfikacja diagnostyczna)  użyteczność systemu klasyfikacji zależy od jego:  –  rzetelności  –  określa  na  ile  są  zbliżone  do  siebie  rezultaty  uzyskane  za  pomocą  aparatu 

(…)

…, twórca psychologii klinicznej. Healy – zwrócił uwagę na czynniki środowiskowe,
społeczno-kulturowe, jako nową kategorię przyczyn zaburzeń (młodociani przestępcy);
behawioryzm – rola uczenia się w zachowaniu, warunkowanie klasyczne (Pawłow, Watson),
sprawcze (instrumentalne) Thorndike, Skinner.
Rozdział 3: przyczyny zaburzeń psychicznych;
czynniki sprzyjające wystąpieniu zaburzeń – zmienne skorelowane…
…, niebezpieczeństwo
- dopamina: związek ze schizofrenią
- serotonina: indolamina, wpływ na sposób przetwarzania informacji z otoczenia [Spoont], rola w
zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja), próby samobójcze.
- kwas gamma-aminomasłowy (GABA): stany lękowe.
Hormony: oś podwzgórz-przysadka mózgowa-kora nadnerczy.
2. podatność genetyczna: procesy biochemiczne uwarunkowane pod wpływem genów; pośredni
wpływ genów…
….
- kwas gamma-aminomasłowy (GABA): stany lękowe.
Hormony: oś podwzgórz-przysadka mózgowa-kora nadnerczy.
2. podatność genetyczna: procesy biochemiczne uwarunkowane pod wpływem genów; pośredni
wpływ genów na zachowanie; determinuje zakres, w którym charakterystyczne zachowanie może
się zmieniać pod wpływem środowiska, doświadczeń. Fenyloketonuria – genetyczny deficyt
przyswajania fenyloananiny; forma…
… lub uszkodzenie fizyczne:
- deprywacja podstawowych potrzeb fizjologicznych: Carskadon – w okresie dorastania istnieje
wzorzec zmniejszania całkowitego czasu snu; powiązany z dużą sennością w ciągu dnia.
Nieoptymalne poziomy stymulacji – optymalne dopływ bodźców wpływ na struktury.
• Perspektywa psychospołeczna: ujęcia
1. psychodynamiczne: Freud, nieświadomość i jej rola w determinowaniu zachowań normalnych…
….
rozwój eksperymentalnych badań psychologicznych: Wundt, James, Cattell – ocena różnic
indywidualnych w funkcjonowaniu psychicznym; Witmer – klinika dzieci umysłowo
upośledzonych, twórca psychologii klinicznej. Healy – zwrócił uwagę na czynniki środowiskowe,
społeczno-kulturowe, jako nową kategorię przyczyn zaburzeń (młodociani przestępcy);
behawioryzm – rola uczenia się w zachowaniu, warunkowanie…
… opóźnienia umysłowego. nieprawidłowości chromosomalne;
korelacja genotypowo-środowiskowa (genotyp i fenotyp) pokazują wpływy genów na reakcję
dziecka na otoczenie; genotyp kształtuje doświadczenia z otoczeniem. 3 sposoby kształtowania
środowiska przez genotyp:
- genotyp może wywierać bierny wpływ na środowisko, wynikający z genetycznych podobieństw
rodziców i dzieci (automatyczne kreowanie otoczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz