Współczesna pedagogika pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesna pedagogika pracy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

WSPÓŁCZESNA PEDAGOGIKA PRACY - PROBLEMY INTERDYSCYPLINARNE
Praca zawodowa jest coraz bardziej znaczącą dziedziną życia człowieka.
Płaszczyzny zainteresowania pracą i pracownikami:
Naukowe próby rozwiązania problemów wynikających z relacji człowiek - praca;
Praktyczne wdrażanie wyników badań w danych środowiskach w życie.
Człowiek - najważniejszy element systemów organizacyjnych;
Pedagogika pracy jest dziedziną wiedzy, która czerpie z wielu innych dziedzin nauki (przede wszystkim z psychologii pracy i organizacji) i tworzy własne systemy pojęć, twierdzeń i koncepcji teoretycznych. Jest nauką empiryczną, gdyż zajmuje się funkcjonowaniem ludzi w pracy zawodowej, ich rozwojem, kształceniem i wychowaniem. Czemu psychologia? Bo jak inaczej kształtować pracownika nie wiedząc jakie mechanizmy nim rządzą. To jak ważną rolę odgrywa psychologia pracy zależy od tego jak ważna w hierarchii wartości jednostki jest praca, a to uzależnione jest od filozofii, socjologii i ogólnych poglądów społecznych.
GŁÓWNE DZIEDZINY PSYCHOLOGII
Psychologia wg Tomaszewskiego to nauka o czynnościach człowieka, o jego zachowaniu oraz o człowieku jako podmiocie tego zachowania.
Człowiek a środowisko! W kontakcie z otoczeniem, człowiek kieruje się procesami poznawczymi, oceną wyników swojego działania. Psychologia ma poznać człowieka i określić jego uwarunkowania wew. i zew. Psychologia:
Teoretyczna (ogólna; społeczna neuropsychologia) jak jest i dlaczego? Jak będzie i jakie są szanse, że tak będzie.
Stosowana (wychowawcza; kliniczna; pracy i organizacji; sądowa; sportu i polityki; inne związane z dziedzinami życia człowieka)
Stosowana psychologia pracy = wykorzystywanie wiedzy psychologicznej w miejscu pracy.
PSYCHOLOGIA A WIEDZA O PRACY
Zainteresowanie pracą jako ważnym elementem w życiu człowieka istnieje d bardzo dawna i cały czas się rozwija.
Psychologia pracy koncentruje się na subiektywnym kształcie procesów psychicznych, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy, wśród warunków, zadań i innych ludzi realizujących swoje cele. Od ludzi zależy wszystko. Impulsywna decyzja może mieć wpływ na ważne rzeczy dotyczące całej organizacji.
Pedagogika pracy jest dyscypliną naukową „obejmującą całość problematyki pedagogicznej, wynikającej z zetknięcia człowieka z pracą”. Zajmuje się wpływem pracy na człowieka oraz kształceniem i wychowywaniem ludzi przygotowujących się do pracy oraz pracujących zawodowo.
Nauki zajmujące się problemami człowieka w pracy: ekonomia, politologia, nauki techniczne, nauki zarządzania i organizacji, prawo pracy, filozofia, antropologia, fizjologia i medycyna pracy, ekologia, socjologia pracy pedagogika pracy ( andragogika) psychologia pacy.


(…)

… roku J.M. Lahy założył laboratorium do badania przydatności zawodowej kolejarzy, a później kierowców i woźniców (wg źródeł francuskich)
Dążenie do dostosowania człowieka do pracy rozwijało się równolegle z badaniami nad przystosowaniem człowieka do pracy.
Pierwsze próby testowe: 1876 r. Anglia, 1833 r. Włochy, 1883 r. USA;
Psychologia eksperymentalna 1910 - 1930 metody badawcze: testy papierowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz