Uniwersytet Warszawski - strona 688

Ludzie niepełnosprawni w kontekście sytuacji trudnej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Ludzie niepełnosprawni w kontekście sytuacji trudnej Przeżywanie niepełnosprawności w kwestii indywidualnej dotyka sfery fizycznej, psychicznej i społecznej. Inne są problemy jednostek niepełnosprawnych niż grup społecznych niepełnosprawnych. Przezwyciężenie tej niepełnosprawności wymaga podjęcia ...

Pedagogika specjalna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1260

Pedagogika specjalna jest nauką stosunkowo młodą - od 1821r. W tym czasie utworzono pierwszą katedrę pedagogiki leczniczej a potem następna w 1861r. w Lipsku. Korzenie pedagogiki specjalnej nie wyrastają z pedagogiki, ale z medycyny. ...

Rodzina - omówienie - Dziecko niepełnosprawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

RODZINA - pierwsze i podstawowe środowisko dziecka, najważniejsza grupa społeczna. Oddziaływanie rodziny poprzez dostarczanie wzorów do odbioru i interpretacji, wzorów i standardów, wykonywania czynności, zachowywania się, stwarzanie warunków wyzwalających różne formy aktywności, respektowanie potrz...

Społeczny kontekst rehabilitacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

SPOŁECZNY KONTEKST REHABILITACJI Można dobrze wyrehabilitować jednostkę niepełnosprawną, ale jest trudno, bo nie ma dla niej miejsca w społeczeństwie, bo jest niepełnosprawna (np. nie ma dla niej pracy). Są to moce obniżania efektów rehabilitacji. Są także moce podwyższania efektów rehabilitacji. ...

Kapitał społeczny - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Kamila Stefańska Zajęcia nr 3 Na podstawie fragmentów książki Sztompki pt. „Zaufanie”. KAPITAŁ SPOŁECZNY: (Nan Lin) zasoby zawarte w sieciach społ. i używane przez ludzi w ich działaniach; (Pierre Bourdieu) suma zasobów, którymi dysponu...

Nowe media jako środowisko wychowawcze - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 721

Joanna Braun Anna Solka Nowe media jako środowisko wychowawcze Życie współczesnego dziecka stanowi skrzyżowanie różnych przestrzeni, w tym fizycznej, społecznej, psychologicznej, moralnej, czy informatycznej. Ostatnia z nich - przestrzeń informatyczna - zaczyna nabierać coraz większego znaczenia ...

Referat - kapitał społeczny i zaufanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

Paulina Sadowy, III EPR ZAUFANIE - FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA Społeczeństwa wysokiego zaufania - wytwarza się w nich i umacnia kultura zaufania (normaty-wny ideał ufności). Ludzie są pod presją społ., aby ufali innym i aby byli wiarygodni wobec innych. Kręgi zaufania i wiarygodności poszerzają się, a...

Ruch konsumencki - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

Anna Karpińska Pedagogika społeczna Ruch konsumencki referat Zagadnienia: Ruch konsumencki Edukacja konsumencka Wzory zrównoważonej konsumpcji (sustainable consumption) Wzory odpowiedzialności konsumenckiej i obywatelskiej Idea sprawiedliwego/uczciwego handlu Idea zrównoważonej

Ubóstwo w Polsce, miary ubóstwa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1855

Ubóstwo jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych we współczesnej Polsce. Pojęcie to jest wieloznaczne, niejasne, określane i mierzone na wiele sposobów. Najogólniej rzecz ujmując, termin „ubóstwo” odnosi się do sytuacji deprywacji potrzeb: niemożności ich zaspokojenia ze względu na nied...

Etyczne wymiary pracy nauczyciela - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedeutologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1799

Etyczne wymiary pracy nauczyciela. Na zmiany w tym aspekcie wpływ mają: reforma oświaty- zakłócenia lokalne przyspieszenie zmian w świecie (książka „Trzy fale”- do XVIIw- fala rolnicza, do lat 50- przemysłowa, od 1952-społeczeństwo...