Sztuka bycia pracownikiem - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Sztuka bycia pracownikiem - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Sztuka bycia pracownikiem
Sztuka obejmuje:
Wypełnianie zadań zawodowych
Wypełnianie obowiązków i egzekwowanie praw wynikających z roli zawodowej
Przyjęcie i przestrzeganie praw wynikających z kultury organizacji
Współpraca lub tolerancja zespołu pracowniczego
Organizacja życia w sposób pozwalający godzić obowiązki z całokształtem zadań życiowych
Stanowiska pracy:
Samodzielne - cechy pracownika: samodzielność, samosterowność, odporność na osamotnienie, introwersja
W zespole - cechy pracownika: umiejętność współpracy, dobra komunikacja, życzliwość, stanowczość, opanowanie w relacjach z osobami, które czasem są mniej kompetentne lub nie prospołeczne
Umiejętności wymagane w zarządzaniu (D. Katz 1979):
profesjonalne
konceptualne - widzenie celów strategii firmy z perspektywy czasowej i dystansu
interpersonalne - umiejętność wykorzystania możliwości każdego pracownika, wyzwalania energii społecznej podwładnych, inicjatywy i aktywności
Rola zawodowa
Rola - określone miejsce człowieka wśród innych ludzi.
Przesłanki składające się na efektywność realizacji roli:
zrozumienie wymagań
działania na rzecz spełnienia roli
akceptacja zadań wynikających ze społecznego rozumienia roli
Umiejętności roli = sprawność zawodowa
Pragnienie roli = oczekiwanie określane przez wewnętrzne potrzeby, nastawienia, wymagania i zwyczaje społeczne.
Podziały:
Rola ogólna Rola specjalna Długotrwała
Okolicznościowa
Istota roli zawodowej to oczekiwania społeczne wobec osób pełniących rolę. Związek psychika - praca:
harmonia między jednym i drugim zapewnia dobór pracowników wpływ wykonywania pracy na psychikę
Pracownik ściśle kontrolowany, pracujący w uciążliwych warunkach utrata inicjatywy i samodzielności
Prace rutynowe postawa samozachowawcza
(wpływ pracy na zdrowie - stres)
Rodzaje władzy:
Władza wymuszana - oparta na przymusie i karze (gdy brak przymusu nie wykonuje pracy starannie lub ją porzuca)
Władza nagradzana - wywieranie wpływu połączone jest z nagrodą, występuje tu zjawisko przyzwyczajenia (habituacji) do nagrody i zaczyna być uważana za obowiązek pracodawcy
Władza legalna - związana z formalnymi cechami roli wyznaczanymi przez przepisy prawne (uznanie dla autorytetu, bo tak jest w regulaminie pracy)


(…)

… myślenia).
Klasyfikacja:
wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania receptorów - wady wrodzone: krótkowzroczność, zaburzenia w widzeniu barw - nabyte: wady słuchu, zmiany konwergencji gałek ocznych
wynikające z nieprawidłowego spostrzegania czasu i przestrzeni - zjawisko niedoceniania czasu / uczucie czasu stojącego w miejscu w czynnościach monotonnych reakcje spóźnione lub przedwczesne
zaangażowanie emocjonalne czas płynie szybciej
- percepcja przestrzeni zależy od czynników wewnętrznych (widzenie stereoskopowe) i zewnętrznych (cień, wielkość, barwa, umiejscowienie przedmiotu)
wynikające z antycypacji i nastawień podmiotu - koncepcja schematów - postrzeganie przedmiotów przez pryzmat jakichś wydarzeń, doświadczeń związanych z emocjami; selekcjonujemy wtedy informacje nieobiektywnie, modyfikujemy treści…
… dużego wysiłku psychicznego. (zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, związanych z emocjami, dylematach)
wykonanie czynności - angażują struktury poznawcze, zmuszają do wysiłku.
Ocena obciążenia psychicznego Kryteria:
częstotliwość - ilość informacji, podejmowanych decyzji, wykonywanych czynności przypadających na jednostkę czasu (1 dzień)
zmienność - różnorodność zmian w zakresie informacji, decyzji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz