Zachowania organizacyjne zagadnienia z ćwiczeń na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne zagadnienia z ćwiczeń na zaliczenie - strona 1 Zachowania organizacyjne zagadnienia z ćwiczeń na zaliczenie - strona 2 Zachowania organizacyjne zagadnienia z ćwiczeń na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


Temperament- Zespół formalnych cech wrodzonych i względnie trwałych będących przejawem ogólnego typu układu nerwowego i kompozycji cech procesów nerwowych, których połączenie określa dynamikę zachowania się: Siłę reakcji
Szybkość reakcji
Stopień zmienności reakcji Próg wrażliwości - najmniejsza wielkość pobudzeni na które człowiek jest w stanie zareagować Próg wytrzymałości - największa wielkość pobudzenia na które człowiek jest w stanie zareagować nie doświadczając dyskomfortu, stresu, cierpienia REAKTYWNOŚĆ Ludzie Niskoreaktywni: Stopień podatności na zmęczenie: Mała podatność na zmęczenie, Brak potrzeby wypoczynku, Praca w każdych warunkach Zakres pracy umysłowej: Krótszy czas przygotowania do pracy, Poprawki w trakcie pracy Praca bez konieczności planu Napięcie (odporność na stres) Napięcie zwiększa wydolność, Czas wykonywania skraca się, Praca bez błędów Ludzie Wysoko reaktywni: Stopień podatności na zmęczenie: Duża podatność, Częste przerwy w pracy, Potrzeba ciszy Zakres pracy umysłowej: Przewaga czynności przygotowawczych nad zasadniczymi, Korekta po pracy, Konieczny plan działania Napięcie (odporność na stres): Napięcie dezorganizuje, Czas wykonywania wydłuża się, Częste błędy RODZAJE SYTUACJI TRUDNYCH 1 sytuacja zakłóceń - występuje gdy jakieś okoliczności szczegółowe zmuszają człowieka do większego wysiłku
- nieoczekiwany rezultat działania
- deficyt czasu i informacji
- sytuacja nieokreślona 2 sytuacja frustracji - zachodzi gdy przerwany zostaje ciąg zachowań zmierzający do osiągnięcia celu 3 sytuacja przeciążenia - gdy człowiek wykonuje określone czynności na granicy możliwości fizycznych i psychicznych 4 sytuacja zagrożenia - gdy zostają naruszone określone wartości cenione przez podmiot (fizyczne, społeczne) 5 sytuacja deprywacji - gdy jednostka nie ma możliwości realizowania ważnych dla siebie potrzeb, celów i ponosi szkody (brak pracy, pieniędzy) STRES ORGANIZACYJNY Utożsamiany z brakiem wzajemnego dostosowania pomiędzy pracownikiem a środowiskiem pracy Czynniki powodujące stres organizacyjny: 1 indywidualne (wysoce neurotyczne) niezrównoważenie emocjonalne, konformizm, brak inicjatywy, Sztywność postaw 2 rodzinne problemy rodzinne, kryzysy życiowe, trudności finansowe 3 społeczne i środowiskowe konflikt w domu, na terenie pracy, brak wsparcia instytucjonalnego, problemy rasowe, Nietolerancja wyznaniowa 4 organizacyjne

(…)

… zaatakować bezpośrednio przyczyny frustracji atakuje przedmiot nie mający nic z tym wspólnego
-reakcja upozorowana-wyrażenie uczuć/zachowań przeciwnych niż rzeczywiście odczuwane
-fantazjowanie- osiąganie celów w wyobraźni zamiast w rzeczywistości
-dysocjacja- odizolowanie myśli i emocji od działań
-fiksacja- wykonywanie tych samych czynności
METODA BLUMA-RUSSA:
Etapy działania w metodzie:
Dobór czynników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz