Uniwersytet Warszawski - strona 686

Wychowanie charakteru w koncepcji Kerschensteinera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 336

Wychowanie charakteru w koncepcji Kerschensteinera GEORG KERSCHENSTEINER (1854-1932) (na podstawie: Charakter. Jego pojęcie i wychowanie) 6.1. definicja charakteru i osobowości 1. Czym jest Kerschensteinerowski charakter i osobowość? „Stały ustrój duszy, dzięki któremu każdy akt woli określony ...

Typy strategii przydziału - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

2 TYPY STRATEGII PRZYDZIAŁU ZADAŃ WOBEC DWOCH GRUP MLODYCH PRACOWNIKOW strategi 1 - nowy pracownik (pewny siebie) osiąga sukces należy przydzielic mu trudniejsze zadanie - tak by przezyl porażke „drobna kleskę” i był pozniej ostrozniejszy. Strategi 2 - nowy pracownik niepewny siebie - latwiejsze za...

Autorytet - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

XII . Autorytet przełożonego Rodzaje autorytetu: ogólnospołeczny - oparty na normach i systemach wartości powszechnych instytucjonalny - polega na podporządkowaniu się zasadom i prawom instytucji grupowy - czyli akceptacja i konformizm wobec grupy jednostkowy - oparty na zachowaniu i działaniu i...

Błędy decyzji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Błędy decyzji Decyzjonizm (Kozielecki 1992) - 2 ujęcia procesu decyzji: decyzja jest wyborem świadomym poprzedzonym refleksją i namysłem wszelki wybór opcji przynależny także innym elementom przyrody Podejmowanie decyzji - wybór z pośród kilku opcji, po świadomym zapoznaniu się z nimi. Podmiot za...

Badanie efektywności pracy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

BADANIE EFEKTYWNOŚCI PRACY JEDNOSTKI DLA GRUPY może być wykonywane po przez analizę i porównywanie celów oraz wyników działania jednostki z celami i wynikami działań organizacyjnych, a ponad to określenie miejsca jednostki w strukturze całej organizacji. Drugą metodą pomiaru jest uzyskanie relacji o...

Edukacja dorosłych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 294

Edukacja dorosłych jest - sposobem przygotowania do życia zbiorowego, współczesnego rynku pracy i jego przemian, dojrzewania do ponoszenia współodpowiedzialności, wymaga określenia celów, koordynacji podejmowanych inicjatyw, planowania i ...

Funkcje edukacji zawodowej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Funkcje edukacji zawodowej Kształcenie - obecnie obowiązuje kształcenie ustawiczne, czyli ciągłe, polegające na nieustannym dokształcaniu posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Formy kształcenia zawodowego: szkolenie - ucz...

Organizacja czasu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 413

ORGANIZACJA CZASU PRACY Wykorzystanie czasu jest jednym z ważniejszych, a jednocześnie trudniejszych zadań każdego człowieka. Sukces w znacznej mierze zależy od jakości działania, którego ważnym elementem jest dobra organizacja czasu. CZAS jest wartościowym, szczególnym zasobem, który wraz z upływ...

Organizacja jest systemem - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

ORGANIZACJA jest systemem; Jej cechy to: CEL, POROZUMIENIE I DZIAŁANIE. Te cechy wyznaczają role i funkcje człowieka w organizacji. DEFINICJE: K. Blesta - \Kukułka „cele, ludzie i technika - to główne składniki każdej organizacji; wszystkie są ze sobą powiązane i wpływają na siebie oraz znajdują s...

Przedsiębiorczość - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Przedsiębiorczość Różne ujęcia w zależności od dyscypliny naukowej, która się tym zajmuje. Ogólnie chodzi o powiększanie zyskowności i poprawę sytuacji Przedsiębiorca - twórczy innowacyjny, zna problemy zarządzania i potrafi zarządzać w praktyce. Cechy te są cechami charakteru os. Która się tym zaj...