Uniwersytet Warszawski - strona 679

koncepcja patogenetycznego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

Wyjaśnij koncepcję patogenetycznego i salutogenetycznego podejścia do zdrowia oraz poczucia koherencji. Podejście patogenetyczne Przeważa w biomedycznym modelu zdrowia Stanem normalnym organizmu człowieka jest

Edukacja zdrowotna - pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

Wyjaśnij pojęcia: zdrowie subiektywne i obiektywne, negatywne i pozytywne (podać przykłady mierników). Mierniki zdrowia w zależności od tego, kto dokonuje oceny zdrowia: Obiektywne: mogą być zmierzone, wyrażone w jednostkach, liczbach itd. Należą do nich np. wskaźniki medyczne (dotyczące występowa...

Czynniki wpływające na zdrowie człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1890

Wymienić czynniki wpływające na zdrowie człowieka i omówić możliwości ich modyfikowania. Czynniki wpływające na zdrowie to drugie po „zdrowiu” podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej. W biomedycznym modelu zdrowia szczególna rola przypisywana jest opiece medycznej, jednak w XX wieku na skutek dyna...

Rozpoznawania potrzeb uczących się - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Znaczenie i sposoby rozpoznawania potrzeb uczących się w zakresie edukacji zdrowotnej Diagnoza potrzeb w edukacji zdrowotnej ma ogromne znaczenie, jako że różne grupy rozpoczynają edukację zdrowotną z różną wiedzą wyjściową. Opracowanie programu, który odpowiada potrzebom uczestników daje szansę na...

Redukcja wychowanie do technologii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 287

Czy można zredukować wychowanie do technologii? - Raczej nie, jeśli przez wychowanie chcemy wytworzyć całościową postawę Wychowanie to nie obszar Techne, bo to współbycie dziecka i dorosłego Można uwrażliwiać dziecko na to co słuszne Podział Arystotelesa wskazuje na uniwersalną prawdę o podstawo...

Doświadczenie Ty przez Ja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Doświadczenie Ty przez Ja: Rozumienie Innego jako osoby i wciągnięcie go w obszar własnej refleksji. Uważamy, że go lepiej rozumiemy niż on sam. Relacja ta ma charakter wzajemności tzn. przechwytujemy nawzajem swoje żądania. Jest nieuświadomiona ale obie osoby dążą do dominacji- okazywanie troskliwo...

Etyka mowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2149

Etyka mowy, której celem jest legitymizowanie zasad z trzeciego poziomu. Te zasady są przyjmowane monologicznie. Ludzie się powinni porozumieć co do tych zasad. Wg Habermasa zasady racjonalizują pewne potrzeby ludzkie. Habermas sprowadza wszystko do kategorii potrzeb, które należy ujawnić i przedysk...

Filozofia krytyczna Kanta - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 637

Filozofia krytyczna Kanta Kant pyta o to jak możliwa jest nauka i dzięki czemu istnieje, na czym się opiera Nauka ma charakter doświadczalny (eksperymentalny) ale jest też apriori: Formy zmysłowej naoczności: - przestrzeń- warunek mo...

Friedrich Schleiermacher - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Friedrich Schleiermacher (XVIII/ XIX)- filozof, romantyk niemiecki, ur. we Wrocławiu Wszystkie hermeneutyki poszukiwały pewności źródła Sch. dążył do zuniwersalizowania hermeneutyki = teoria sztuki rozumienia i wykładni (chciał połączyć wszystkie hermeneutyki w jedną.) Poszerzał pole badawcze her...

Galileusz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Galileusz- inne założenie niż arystotelesowskie odnośnie tego, jak ma się zachowywać przyroda, założenia są naturalne i pozanaukowe, społecznie doświadczalne, znaczenie pojęć się zmienia. Mamy więc różne definicje wychowania- każda uwikłana w inn...