Uniwersytet Warszawski - strona 680

Filozoficzne podstawy pedagogiki - grecy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 490

Grecy uważali, że należy wyrywać naturze jej owoce. Zaś Rzymianie uważali uprawę roli za coś naturalnego, łatwego. Grekom obce było pojęcie dziedzictwa o które należy dbać. Rzymianie uważali kulturę za dom człowieka oraz za troskę o dziedzictwo przeszłości, byli też bardzo wrażliwi na piękno, ale ni...

Hegel - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Hegel: Centralnym pojęciem jest świadomość i to ona jest wiedzotwórcze. Powiązana jest ze swoim przedmiotem i wraz z nim podlega ruchowi dialektycznemu Hussell: Jako pierwszy dostrzegł problematyczność nowożytnej nauki. Żeby pytać o naukę nie wolno używać pytań naukowych tylko filozoficznych- na ...

Hessen - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

Hessen pisze, że jednym z podstawowych pojęć pedagogiki jest zasada struktury. Powiada, że struktura, czyli całość nie daje się sprowadzić do sumy swoich części. Całość przejawiać się może jedynie w tym, co konkretne (całość - coś, co jest ogólne). Hessen pisze: „całość jest jakgdyby rozlana w częśc...

J. Dewey - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

J. Dewey: uczenie przez działanie Doświadczenie = życie = wytwarzanie, eksperymentowanie Wiedza dotycząca tego, co się samemu zrobiło Myślenie ma charakter instrumentalny, narzędzie do działania. Myślenie powstaje w toku ewolucji jako jeden z rodzajów działania (jeden z przejawów aktywności organ...

Krytyka Habermasa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

Krytyka Habermasa: Odróżnienie techniki od praktyki, chce wprowadzić do praktyki społecznej technikę. Trudno jest wytworzyć idealne społeczeństwo, gdyż ludzie w historii sami się organizują. Emancypacja ze wszelkiego zniewolenia staje się inżynierią społeczeństwa, a inżynier nie może panować nad rze...

Nauki teoretyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Nauki teoretyczne ustalają związki między zjawiskami a nauki praktyczne mają tą wiedzę zastosować Pedagogika jest praktyczna, psychologia teoretyczna Przewidują one przyszłość ale n. teoretyczne nie oceniają jej, praktyczne oceniają i formułują cele to powiązanie musi stanowić semantyczną całość: j...

Niespójność w myśleniu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Niespójność w myśleniu D pojawia się gdy D raz wychodzi od samego życia, innym zaś razem od obiektywizacji życia. W obiektywizacjach pewność i wątpienie są obecne, tak jak w życiu. Subiektywności łączą się w obiektywność społeczną. Dogmaty należy poddać refleksji. Wątpienie metodyczne (naukowe) poc...

Pedagogika humanistyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Pedagogika humanistyczna c.d. Seksualność u Freuda: -kiedyś to był temat tabu, jednostka rodząc się jest zdolna do seksualności, kultura, gatunek ludzki ma ją odpowiednio ukierunkować Co społeczeństwo ma czynić z homoseksualistami? (z punktu ...

Błędy w pedagogice - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Pedagogika popełnia błąd utożsamiając praktykę z techniką Nauka nowożytna = technika Praktyka naukowa jest technicznie zorientowana, początkowo „nauka” odnosiła się do przyrody. Metody zostały uprzedmiotowione. Wychowawca manipuluje metodami, a dziecko nie ma na nie wpływu. Między dzieckiem a wyc...

Pedagogika, psychologia humanistyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

Pedagogika/ psychologia humanistyczna Powstała w opozycji do behawioryzmu (zarzucała mu redukcję do zachowań) i psychoanalizy (redukcja do popędów- co nie było prawdą) Dlaczego nie było prawdą? Freud: oznaczałoby to że osobowość ograniczamy tylko do obecność id Fromm: antagonizm między jednostką...