Uniwersytet Warszawski - strona 544

Konkurencja rynkowa mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

KONKURENCJA RYNKOWA MEDIÓW Cele modelowe mediów: wzory oficjalne - cele i zadania związane z mediami określone w oficjalnych dokumentach, ustawach, rozporządzeniach, warunkach koncesji/licencji; najogólniejsze społeczne widzenie roli mediów w stosunku do społeczeństwa; wzory komercyjne - związane...

Media jako dobro ekonomiczne i rynkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

MEDIA JAKO DOBRO EKONOMICZNE I RYNKOWE dobro medialne = towary + usługi W gospodarce socjalistycznej→ media jako usługi niematerialne, a więc nie uczestniczyły bezpośrednio w pomnażaniu narodowego bogactwa, co skazywało na margines ich funkcję ekonomiczną. Połączenie umysłowych i fizycznych dział...

Radio-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

RADIO. STRATEGIE PRZETRWANIA przesunięcie radia z poziomu krajowego na poziom lokalny lata 60. i 70. odwrót od technologii AM (amplituda) do FM (częstotliwość) rozwój technologii cyfrowej (Digital Audio Broadcasting - DAB) Pierwsza reklama ...

Telewizja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

TELEWIZJA Dość ścisła regulacja prawna - kolejność wprowadzania programów, technologia rozpowszechniania, struktura, metody finansowania, wielkość rynku geograficznego, liczba operatorów, zawartość programów. Systemy telewizyjne różnią się stopniem centralizacji, udziałem sektora publicznego i kome...

Teorie angażowania środków finansowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

TEORIE ANGAŻOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 1986r., Litman i Bridges, „teoria angażowania środków finansowych” oparta na ekonomicznej analizie działalności dzienników na lokalnych i regionalnych rynkach. Zmienne użyte w badaniach: wielkość personelu redakcyjnego, liczba abonowanych serwisów informacyjn...

Teorie popytu na media i perspektywy badań-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

TEORIE POPYTU NA MEDIA I PERSPEKTYWY BADAŃ Hipoteza stałych wydatków na media →istnieje względnie stała proporcja rozporządzalnego dochodu, który jest przeznaczany przez gospodarstwa domowe na media. McCombs: poziom wydatków konsumpcyjnych ponoszonych przez konsumentów i reklamodawców jest określa...

Wprowadzenie do ekonomiki mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 980

WPROWADZENIE DO EKONOMIKI MEDIÓW Przesłanki rozwoju zainteresowań: transformacja systemu mediów w wyniku rozwoju nowych technik komunikowania; segmentacja audytoriów; globalny charakter komunikowania; przemiany społeczne i cywilizacyjne; kryzys starych mediów, sposobu kierowania nimi i organiz...

Filozofia nieanalityczna, Personalizm Mouniera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 819

Personalizm Mouniera Emmanuel Mounier, francuski filozof, krytyk literacki i publicysta, żył w latach 1905-1950. Studiował najpierw prawo, a następnie filozofię. W trakcie studiów filozoficznych pozostawał pod wpływem filozofii Bergsona,...

Powstanie neotomizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

Powstanie neotomizmu i jego ogólna charakterystyka Proces powstawania filozofii chrześcijańskiej rozpoczął się począwszy od II wieku naszej ery i zanim doprowadził do ukształtowania się systemu filozoficznego, który został uznany przez Kościół i...

Filozofia nieanalityczna, szkoła franfurcka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

SZKOŁA FRANKFURCKA - ruch paramarksistowski Marks, Lukacs nie uważali się za klasę proletariatu. Przedstawiciele owej szkoły nie uważali się również za socjaldemokratów. Ich działalność ograniczała się raczej do krytyki. Przedstawiciel...