Uniwersytet Warszawski - strona 543

Synteza i właściwości chemiczne metalocenów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Synteza i właściwości chemiczne metalocenów. Cel doświadczenia: Synteza ferrocenu i charakterystyka otrzymanego produktu. Schemat zachodzących reakcji: Przebieg doświadczenia: Przed przystąpieniem do ćwiczenia przygotowaliśmy niez...

Cechy inwentarzowe książki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dzieje książki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Cechy inwentarzowe książki - wiążą publikację z jakimś zbiorem, wskazują miejsce w zbiorze, mogą występować jako napis, zapisek dot. książki , notatek okolicznościowych - dedykacja na urodziny, uszkodzenia - wydarcie książek, w zbiorach indywidualnych książka podpisywana jako faksymile - pieczątka l...

Książka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dzieje książki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Książka to rodzaj dokumentu utrwalonego słownie lub nutowego, kartograficznego, tabele, zestawienia techniką druku lub rękopiśmienne wydanie. książka jako wydawnictwo zwarte w przeciwieństwie do ciągłego (gazety), książka w odróżnieniu od ulotki i broszury. Cechy książki (cechy bibliograficzne - ...

Tytulatura-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dzieje książki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Tytulatura: autorstwo - może być pseudonim, anagram, prenonimy, imię zajmuje nazwisko - Konstanty Maria może być kryptogram - *** Joachim Lelewel autor: indywidualny lub zbiorowy - jeżeli więcej niż 3 to piszemy pierwszego i inni autorstwo korp...

Zbiory specjalne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dzieje książki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Zbiory specjalne: - rękopisy 28 209 - starych druków 105 740 - zbiorów kartograficznych 45 910 - zbiorów graficznych 50 210 - zbirów muzycznych 38 055 - zbiorów i wydań drugiego obiegu 61 839 - dot. życia społecznego 94 300 - papirus (zwój rozwijany) zapisy tytułowy;

Komentarz edytorski-przykłady skrótów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edytorstwo Komentarz edytorski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

KOMENTARZ EDYTORSKI I. WYKAZ ZNAKÓW I SKRÓTÓW PRZYJĘTYCH W EDYCJI 1. Znaki edytorskie i skróty w transkrypcji oraz w „Uwagach do tekstu” - nawiasy kątowe w tekście utworu sygnalizują ingerencje wydawcy, zarówno emendacje, jak i koniektury (w tym także

Emendacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edytorstwo źródeł
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Emendacja (poprawka) Błędu pisarza w autografie (będącym podstawą wydania) Błędu druku (będącego podstawą wydania) Błędu rękopisu (kopii) (będącego podstawą wydania) Np. poprawka Stanisława Pigonia w „Odzie do

Rynek mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

RYNEK MEDIÓW Podstawy konkurencji Istotą konkurencji mediów jest rywalizacja o czas i uwagę odbiorców. Pomiar pozycji danego medium na rynku: Media drukowane: nakład, sprzedaż, badania czytelnictwa Radio i TV Telemetria (AGB, OBOP - standar...

Czasopisma-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

CZASOPISMA. DZIAŁANIE W WARUNKACH KONKURENCJI MONOPOLISTYCZNEJ Postępująca specjalizacja, demassification. Wzrost zainteresowania czytelników. Czasopismo - publikacja wydawana okresowo w pewnych stałych terminach (od tygodnika do półrocznika); magazyn - czasopismo ilustrowane o różnorodnej treści ...

Dzienniki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

DZIENNIKI. KONCENTRACJA W WARUNKACH KURCZĄCEGO SIĘ RYNKU Zmniejszenie się nakładu globalnego oraz jednorazowego. Funkcja komercyjna: zysk, promowanie konsumpcji przez reklamy. Misja społeczna: instrument społecznej i politycznej ekspresji, podstawowe znaczenie ma f. informacyjna. Charakteryst...