Media jako dobro ekonomiczne i rynkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Media jako dobro ekonomiczne i rynkowe-opracowanie - strona 1 Media jako dobro ekonomiczne i rynkowe-opracowanie - strona 2 Media jako dobro ekonomiczne i rynkowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MEDIA JAKO DOBRO EKONOMICZNE I RYNKOWE
dobro medialne = towary + usługi
W gospodarce socjalistycznej→ media jako usługi niematerialne, a więc nie uczestniczyły bezpośrednio w pomnażaniu narodowego bogactwa, co skazywało na margines ich funkcję ekonomiczną.
Połączenie umysłowych i fizycznych działań w związku z wytwarzaniem mediów oraz wzajemne warunkowanie się prac cząstkowych w procesie komunikowania realizowanym za pośrednictwem mediów przemawiają za uznaniem materialności mediów w sensie ekonomicznym. Ekonomia kapitalistyczna postrzega media jako dobra ekonomiczne, bo każda wytwórczość i usługa, która przynosi dochód, przysparza narodowego bogactwa, a więc tworzy produkt krajowy.
→określenie specyficznych cech mediów jako dóbr rynkowych;
→analiza sposobu, w jaki funkcjonują one na rynku.
Nicholas Garnham, Wielka Brytania →odróżnienie wartości mediów od ich wartości użytkowej. Wartość użytkowa to zdolność do zaspokajania różnych potrzeb i oczekiwań, jest niematerialna. Wartość ekonomiczna jest wynikiem pracy ludzkiej, jej zewnętrznym wyrazem jest produkt, np. egzemplarz gazety. Cecha szczególna procesów wytwarzania w sektorze mediów: permanentna innowacyjność, treść podlega nieustannym zmianom; (stały popyt na nowość).
Media występują równolegle na dwóch rynkach - dual product market. (rynek odbiorców i rynek reklamodawców)Media a odbiorca - rynek zawartości. Dla rynku mediów podstawowe znaczenie ma wartość użytkowa danej postaci medium (egzemplarz dziennika, audycja radiowa itp.), która jest określana przede wszystkim przez zawartość medium. Podstawowy stosunek wymiany między mediami a odbiorcami to relacja zawartość - czas. Ta wymiana nie musi się wiązać z bezpośrednią zapłatą. Media w istocie konkurują ze sobą o czas i uwagę odbiorców.
Mierzenie rynkowej pozycji mediów:
prasa - nakład globalny/jednorazowy, sprzedaż globalna/jednorazowa, badania czytelnictwa;
radio i tv - badania ratingowe; telemetria i radiometria; panel I (16-49 lat; radio); panel II (4+, tv korzysta z obu)
internet - liczba odwiedzin na danej stronie
Rozróżnienie dóbr prywatnych i publicznych - opiera się przede wszystkim na określeniu istotnych cech konsumpcji dobra prywatnego i publicznego.
Dobro prywatne →jego użytkowanie przez jednego konsumenta umniejsza jego potencjalną dostępność dla innych; książka, dziennik, magazyn, tv kodowana, video, nagrania, internet
Dobro publiczne:
konsumpcja na zasadzie niekonkurencyjnej;
konsumpcja ma charakter wykluczający wyłączność;
nie można zrezygnować z tego dobra
→żadne medium nie spełnia trzeciego kryterium →możemy mówić tylko o mediach para-publicznych / quasi-publicznych

(…)

…, w których dziennik jest sprzedawany; RTZ obejmuje obszar poza CZ, na którym handel detaliczny jest obecny, zatem również obszary słabo zagęszczone;
rynek pierwotny (PMA) - głównie dzienniki; obszar geograficzny podstawowy dla zawartości i usług reklamowych medium; określany przez wydawcę; dostarcza medium większość dochodów;
Struktura rynkowa - opisuje organizacyjną oraz konkurencyjną charakterystykę konkretnego…
… bariery wejścia
firma kształtuje ceny na rynku
telewizja kablowa
→dzienniki na poziomie lokalnym
→TP SA
Monopson - tylko jeden nabywca określonych dóbr/usług, który tym samym wywiera wpływ na ceny otrzymywane przez zależnych od niego dostawców; Teatr TVP
oligopol
znaczna różnorodność produktów
intensywny marketing
znaczna stabilność cen w dłuższych okresach
umiarkowana konkurencja cenowa
→dzienniki…
… zasięgu przestrzennego). Kwestia odpłatności i nieodpłatności.
Zawartość dostępna odpłatnie: książka, dziennik, czasopisma, film, radio publiczne, telewizja publiczna, telewizja kablowa, tv kodowana, nagrania, wideo, internet.
Zawartość dostępna nieodpłatnie: niektóre pisma lokalne i magazyny reklamowe, radio komercyjne i niekomercyjne, tv publiczna, np. w Hiszpanii i Portugalii nie ma opłat abonamentowych, tv komercyjna, tv kablowa, tv kodowana (pasma niekodowane), internet.
Rynek reklamy. Media oferują reklamodawcom pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z odbiorcami mediów; dostęp do swoich odbiorców, potencjalnych klientów. Istotą stosunku między mediami a reklamą jest handel odbiorcami mediów. Między reklamą a miediami dochodzi do współpracy na zasadzie swoistej kooperacji w celu zdobycia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz