Zintegrowany marketing medialny-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zintegrowany marketing medialny-skrypt - strona 1 Zintegrowany marketing medialny-skrypt - strona 2 Zintegrowany marketing medialny-skrypt - strona 3

Fragment notatki:

MARKETING jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne grupy otrzymują to, czego potrzebują i co pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartości produktów.
Wniosek: kluczem do udanego marketingu jest odkrycie motywacji klientów.
MARKETING MEDIALNY to całokształt działań marketingowych, prowadzonych przez środki masowego przekazu w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców, którymi są inne media masowe, konsumenci oraz pozostałe grupy interesu.
W marketingu ogólnym nadawcą (twórcą) produktu/usługi jest przedsiębiorca, pośrednikiem - media. Głównym odbiorcą są konsumenci/klienci. Następuje podwójne sprzężenie zwrotne.
W marketingu medialnym nadawcą jest medium, które zarazem jest pośrednikiem dla produktu. Głównymi odbiorcami są: media, publiczność, pozostałe grupy interesu. Następuje potrójne sprzężenie zwrotne.
Cena towaru jest ustalana przez mechanizm rynkowy.
Popytem nazywamy zapotrzebowanie na dany produkt, a podażą 0 ilość danego produktu. Są one ustalane w określonym miejscu i czasie.
RYNEK DZIELIMY NA:
towarowy,
finansowy,
usług.
Pełni on funkcje:
informacyjną,
równowagi,
potrzeby lub
alokacyjną.
Ze względu NA TERYTORIUM rynek dzielimy na:
lokalny,
regionalny,
krajowy,
zagraniczny,
międzynarodowy,
światowy.
Ze względu NA DZIAŁALNOŚĆ rynek dzielimy na:
żywność,
telekomunikację,
produkty farmaceutyczne i leki,
higienę i pielęgnację ciała,
handel.
MARKETING MA CZTERY PODSTAWOWE ZADANIA NA RYNKU:
odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb;
opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji;
przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji;
reklama i informacja o produkcie.
W strategii marketingowej rynek segmentujemy najczęściej według tych kryteriów:
demograficznych;
geograficznych;
stylu życia;
stosunku do produktu i zachowań.
RYNEK MEDIÓW TO:
rynek przekazów - ogół przekazów informacyjnych i rozrywkowych, oferowanych wszystkim odbiorcom przez wszystkie dostępne na danym terenie media masowe;
rynek reklamy - wydzielone w ofercie programowej mediów czas i powierzchnia, które media sprzeda firmom i instytucjom, by te dotarły ze swoją ofertą do konkretnego odbiorcy.


(…)

… i rozrywkowych, oferowanych wszystkim odbiorcom przez wszystkie dostępne na danym terenie media masowe;
rynek reklamy - wydzielone w ofercie programowej mediów czas i powierzchnia, które media sprzeda firmom i instytucjom, by te dotarły ze swoją ofertą do konkretnego odbiorcy.
Rynek prasowy - dzienniki:
ogólnopolskie (Fakt, Gazeta Wyborcza, Super Express, Rzeczpospolita),
regionalne (Dziennik Zachodni, Express Ilustrowany, Gazeta Pomorska),
lokalne (Gazeta Krakowska, Nowiny, Kurier Lubelski).
Rynek prasowy - czasopisma:
czasopismo ukazuje się nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w roku;
jest ok. 5,5 tysiąca tytułów na polskim rynku;
kategorie: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki;
podział ze względu na tematykę: opiniotwórcze, popularnonaukowe…
…, wzmocnienie pozycji ekonomicznej nadawcy.
Odbiorcą promocji mediów są: grupa docelowa, inne media, inwestorzy, reklamodawcy.
OBSZARY PROMOCJI MEDILANEJ:
autopromocja,
cross-promocja,
promocja zewnętrzna,
promocja mieszana.
MEDIA W MEDIACH - PRZYKŁADY PROMOCJI:
reklama,
promocja sprzedaży,
public relations,
sprzedaż osobista,
marketing bezpośredni.

… i usług.
INNE MEDIA
oczekiwania: informacje o konkurencji, wiedza nt. rynku, bodziec do rozwoju;
przykładowe korzyści: monitoring pozycji własnej i konkurencji.
GRUPA DOCELOWA to grupa, do której skierowany jest komunikat, reklama czy produkt. Grupą docelową NIE jest ogół aktualnych klientów, ani charakterystyka przeciętnego klienta.
Określa się grupę docelową, ponieważ:
chce się wiedzieć, komu sprzedać produkt (do kogo skierować komunikat);
chce się jak najlepiej dostosować ofertę;
skutecznie zareklamować produkt/usługę;
osiągnąć maksymalną korzyść z pieniędzy wydanych na reklamę.
Kryteria określania grupy docelowej:
geograficzne,
demograficzne,
finansowe,
psychograficzne.
KRYTERIA OKREŚLANIA GRUPY DOCELOWEJ (w drugiej kolumnie są przykłady):
Kryteria geograficzne
Miejsce zamieszkania
Miasto
Liczba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz