ZINTEGROWANY MARKETING MEDIALNY, Skrypt

Nasza ocena:

4
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZINTEGROWANY MARKETING MEDIALNY, Skrypt - strona 1

Fragment notatki:


ZINTEGROWANY MARKETING MEDIALNY – Skrypt, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna  1 maja 2011    ©Kinga Cybulska, 2011    Strona 1         ZINTEGROWANY MARKETING MEDIALNY    1.  Podstawy marketingu    Marketing to proces, za którego pośrednictwem firma tworzy wartośd dla swoich klientów,  poprzez spełniania ich potrzeb.  Wynika z tego, że  firma definiuje się  poprzez zapewnianą klientowi  korzyśd, nie zaś poprzez produkt.     W zamian zyskuje prawo ustalania cen    Aby zapewnid firmie rentownośd, proces tworzenia i zdobywania wartości musi byd ciągły.    Plan, na podstawie którego wytwarzana jest wartośd nazywany jest strategią marketingową   Elementy strategii marketingowej:  1. określenie rynku docelowego, wybór pozycjonowania  2. opracowanie planu działao marketingowych (np. marketing mix)na podstawie analizy (zazwyczaj  5C)  5C:  Klienci (customers)  Przedsiębiorstwo (company)  Konkurencja (competitors)  Współpracownicy (collaborants)  Kontekst (context)  Efekt: o  sukcesie firmy decydują strategie:  Pozyskiwania  oraz  Zatrzymywania Klientów .  Kluczowa zasada:  W  centrum działao marketingowych jest zawsze klient i jego potrzeby .  „ Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne grupy otrzymują to,  czego potrzebują i co pragną osiągnąd, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających  wartości produktów ”.  Philip Kotler- definicja marketingu    Wniosek: kluczem do udanego marketingu jest odkrycie motywacji klientów    Opracowanie strategii marketingowej:  1. Klient:    segmentacja, specyfikacja rynków docelowych   Najczęściej stosowane kryteria:   -  Demograficzne  -  Geograficzne  -  Stylu życia  -  Stosunku do produktu i zachowao    „rynek jednostki”   Określenie pozycji firmy na linii:   rynek masowy – segment rynkowy – nisze rynkowe – jednostki  2.  Pozycjonowanie/ Wybór segmentu rynkowego:    Kluczowa decyzja firmy, która powinna byd oparta na:    Porównaniu mocnych i słabych stron firmy i konkurencji (w kontekście kryteriów zakupów  stosowanych przez przedstawicieli grupy docelowej)- np. analiza SWOT:    S  ( Strengths ) – mocne strony  ZINTEGROWANY MARKETING MEDIALNY – Skrypt, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna  1 maja 2011    ©Kinga Cybulska, 2011    Strona 2           W  ( Weaknesses ) – słabe strony    ( Opportunities ) – szanse korzystnej zmiany    T  ( Threats ) – niebezpieczeostwa zmiany niekorzystnej  Analizowane konsekwentnie według jednej z wykładni:     mocne strony  i  słabe strony , to czynniki wewnętrzne, 

(…)

… komunikacji, czyli:
- Sprzedaż bezpośrednia i pośrednia
- Reklama
- Promocja sprzedaży
- PR
Planowanie strategii komunikacji- analiza 6M:
Rynek (market)
Misja
Przekaz (message)
Media
Pieniądze (money)
Pomiar (measurement)
I tu kluczem jest poznanie klienta:
- Ról w procesie zakupowym
- Przebiegu procesu decyzyjnego
Cena
Klient widzi określoną wartośd produktu na tle konkurencji i na tej podstawie określa…
… o niej) wewnątrz opakowania
Konkursy:
• Nadesłanie odpowiedniej ilości „biletów wstępu” (opakowao, kodów kreskowych,
paragonów) wraz z realizacją zadania konkursowego
• Wartościowa nagroda, którą konsument ma szansę (nikłą) zdobyd dzięki podjętemu przez
siebie działaniu
• Zwycięzca wyłaniany przez komisję lub głosowanie konsumentów
8. Planowanie mediów
Planowanie mediów- proces optymalizacji budżetów reklamowych…
…) oraz wykorzystanie pojazdów funkcyjnych (np.
śmieciarki)
Taksówki
Szlabany
Przystanki
Cuby
Street Art. 3D
Podłogi basenów, fitness klubów
Schody ruchome
Chodniki
Drzwi, wizjery
Kanapki (naklejki)
Bramy, bramki, parasole
Torby i reklamówki
Experiental marketing:
Oparty na doznaniach, wrażeniach, idei: „dotknij, poczuj, sprawdź”
Dodatkowy wymiar między konsumentem a marką, który ma znaczenie dla konsumenta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz