Zintegrowany marketing medialny

note /search

Badania mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1036

Po co badania mediów: - popularność medium (ogólnie i w grupie docelowej) - porównać się z konkurencją - popularność w określonym czasie, - popularność elementów składowych (programy, podstrony internetowe, działy gazet) - pozycję medium wśród reklamodawców - tendencje w zachowaniu odbiorców (...

Dystrybucja medialna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

Dystrybucja medialna Cele dystrybucji medialnej: - rozpowszecnianie media na określonym terenie, - zwielokrotniona przekazywana treść, - dopasowanie do konkretnych potrzeb (zarówno środków przekazu jak i odbiorców), - nie wymaga przechowywania „zapasów” - poszerza grono odbiorców mediów, - of...

Koszt reklamy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 147
Wyświetleń: 994

Ile kosztuje reklama? Reklama ponosi koszt osobisty czy instytucjonalne? Środek dnia- 15- 20 tyś Sobota wieczór- 72 tyś. Koszty zamieszczania/ wyemitowania reklamy poznamy z oficjalnych cenników, jednak prawdziwą wysokość kosztów kampanii uzyskamy w rozmowach handlowych z Biurem Reklamy, czyli… R...

Koszty osobiste i instytucjonalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1533

PŁATNE MEDIA DRUKOWANE CZASOPISMA DZIENNIKI k. osobiste k. instytucjonalne k. osobiste k. instytucjonalne - najwyższe ceny osiągają czasopisma specjalistyczne, najniższe rozrywkowe; Wpływ na cenę mają: - nakład (wysoka cena rekompensuj niski nakład) - częstotliwość ukazywana, - charakter ...

Marka medialna i grupy konsumentów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

Marka medialna: Zestaw unikatowych cech, mających na celu wyróżnienie produktu medialnego spośród konkurencji poprzez: - treść - formę - wartości - korzyści - odczucia odbiorcy. Marka medialna. Poziomy znaczeniowe - zestaw cech i skojarzeń - korzyści użytkowe i emocjonalne - wartości (jaki...

Marketing ogólny a medialny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 245
Wyświetleń: 931

marketing- proces, za którego pośrednictwem firma tworzy wartość dla swoich klientów, poprzez spełnianie ich potrzeb. Wynika z tego, że firma definiuje się poprzez zapewniającą klientowi korzyść, nie zaś produkt. W zamian zyskuje prawo ustalania cen. Aby zapewnić firmę rentowność, proces tworzenia...

Media a zapotrzebowanie klientów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Media a zapotrzebowanie klientów Zapewniają wysoką interaktywność i bezpośredni kontakt z nabywcami: - fora internetowe………………… - imprezy i koncerty……………… - konkursy smsowe………………. -…………………………………… Monitorują potrzeby odbiorców, sprawdzaj...

Rodzaje i żywotność produktu medialnego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Rodzaje produktu medialnego: RADIO Poziom produktu Formy produktu Główny (makro) Ogólnopolskie, regionalne, lokalne, sieci radiowe Szczegółowy (mikro) Ramówka, pasma programowe, programy, listy przebojów, interakcja ze słuchaczami (np. konku...

Segmentacja rynku-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Rynek- sytuacja, w której dochodzi do kontaktu producenta z konsumentem, a w efekcie do transakcji kupna- sprzedaży. Towar i cena (ustalana przez mechanizm rynkowy). Popyt (zapotrzebowanie na dany produkt) i podaż (ilość produktu). W określonym miejscu i czasie. Podział i funkcje rynku - rynek ...

Zintegrowany marketing medialny-skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zintegrowany marketing medialny
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1379

ZINTEGROWANY MARKETING MEDIALNY Zasady: - dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze - bonusy za aktywność - zaliczenie końcowe na ocenę Marketing to proces, za którego pośrednictwem firma tworzy wartość dla swoich klientów poprzez spełniania ich potrzeb. Wynika z tego, że firma definiuj...