Telewizja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Telewizja-opracowanie - strona 1 Telewizja-opracowanie - strona 2 Telewizja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TELEWIZJA
Dość ścisła regulacja prawna - kolejność wprowadzania programów, technologia rozpowszechniania, struktura, metody finansowania, wielkość rynku geograficznego, liczba operatorów, zawartość programów. Systemy telewizyjne różnią się stopniem centralizacji, udziałem sektora publicznego i komercyjnego, zakresem sfery regulowanej przepisami prawa.
Model europejski →oparty na wielkich telewizjach publicznych, częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych i tv komercyjnych, które ostro konkurują z nadawcami publicznymi.
Model amerykański →zdominowany przez nadawców komercyjnych, przy znikomym udziale tv publicznej.
Kryteria, które powinna spełniać telewizja publiczna (wg Broadcasting Research Unit):
uniwersalny zasięg geograficzny;
finansowanie bezpośrednio przez widzów; Szwecja, Norwegia, Finlandia - telewizje publiczne nie mogą mieć dochodów z reklam;
w większości krajów system mieszany;
relatywnie niski i malejący udział przychodów z abonamentu →nasilenie tendencji komercjalizacyjnej i podważenie charakteru publicznego nadawcy; Hiszpania - telewizja jest częściowo dotowana, bo nie ma abonamentu;
finansowanie ze środków publicznych jest obarczone ryzykiem politycznego kontekstu;
finansowanie przez widzów ma charakter niedobrowolny i wynika z przepisów prawa;
niezależność od rządu i partykularnych interesów;
koncentracja na narodowej i wspólnotowej tożsamości;
obsługa wszystkich zainteresowań i gustów;
obsługa mniejszości;
jakość programu;
zapewnienie swobody dla twórców programu.
Skutki reklam w tv publicznej:
→dążenie do najniższego wspólnego mianownika →programy niżej cenione, ale bardziej masowo oglądane;
→minimalizacja zróżnicowania produktu (minimalizacja kosztów, korzyści skali);
→konkurencja ze strony tv komercyjnej, kablowej i satelitarnej →utrata audytoriów przez tv publiczne;
→tv publiczna powinna postrzegać widza, nie jak konsumenta, lecz jako obywatela; obowiązek dostarczania produkcji „szczególnej troski”;
→paternalizm władzy publicznej:
dobro widzów wymaga, aby zaoferować im trochę ambitnych prgramów
wspieranie zjawisk kulturowych
Program telewizyjny ma wiele cech „dobra publicznego” (bez względu na to, przez kogo jest wytwarzany). Wydatki na zakup/wytwarzanie programu mają charakter kosztów stałych (nie zależą od wielkości audytoriów, od liczby emisji itp.).
Punkt równowagi producenta wyznacza przecięcie się krzywej kosztu przeciętnego i kosztu marginalnego.


(…)

… niż konkurencja, czyli obsługa innego segmentu rynku;
programowanie konkurencyjne - oferowanie w tym samym czasie tego, co stacje mają najlepsze
reżyseria
producenci
personel
oprawa
system producencki - szczególną rolę przypisuje się w nim wyłanianemu w drodze przetargu ofert producentowi odpowiedzialnemu za realizację i koszty produkcji
3) wiadomości
reporterzy
wydawcy
redaktorzy
Telewizja kablowa - naturalny monopol w warunkach konwergencji.
USA: rozwinęła się w latach 1948-52 (okres „zamrożenia”). Skandynawia: potrzeba wypełniania misji publicznej. Wczesną fazę rozwoju charakteryzują: brak regulacji prawnych
luźne struktury organizacyjne operatorów. Akty prawne kompleksowo regulujące problemy tv kablowej - lata 80.; rejestracja operatora i programów, kolejność wprowadzania programów do kabla, parametry i normy techniczne, wymogi dot. programów własnych operatora i prawa autorskiego.
Monopol danego operatora na konkretnym obszarze →duża swoboda w ustalaniu ceny abonamentu oraz określania zakresu usług podstawowych.
Konkurencja dla tv kablowej:
anteny satelitarne (SMATV, satellite master antenna television);
MMDS (mikrofalowy wielopunktowy system dystrybucyjny)
wypożyczalnie video /DVD.
Działalność…
… builiding);
zakupy pakietowe;
potencjał danego rynku.
Telewizja wymaga zgromadzenia znacznego kapitału. Zasoby kapitałowe są jednym z elementarnych wymogów procedury koncesyjnej. Medium pracochłonne.
Struktura organizacyjna
I. zarząd
II. administracja
1) sprzedaż
reklama - sprzedaż czasu reklamowego, programowanie bloków reklamowych, pozyskiwanie klientów;
promocja - wizerunek stacji itp.
zajmuje…
… się również rynkiem wtórnym;
2) produkcja
programowanie - jeden z najważniejszych elementów określających zdolność konkurencyjną stacji; układ ramowy;
Strategie postępowania:
przepływ audytorium - program jest układany tak, aby nie nastąpiło przerwanie kontaktu z kanałem (wieczorynka dla dzieci →wiadomości dla dorosłych itp.);
programowanie uzupełniające - nadawanie w danym czasie programu dla innego audytorium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz