Uniwersytet Warszawski - strona 545

Współczesna filozofia chrześcijańska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA Neotomizm. Odnowienie filozofii chrześcijańskiej w XX wieku. Zmiana nastąpiła najpierw na gruncie filozofii protestanckiej. Neotomizm (źródło - Arystoteles). 1899 - papież uznał filozofię Toma...

Grzech jako diabelskie uwiedzenie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Okopień
 • Etyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Grzech jako diabelskie uwiedzenie: Pożądliwość ciała nie jest sama grzechem lecz pozostałością po grzechu i do grzechu nakłania. Zło nie leży więc w ciele ani w impulsach, które z niego płyną, ale w woli - o ile ta za impulsami podąża. (jak oświadcza

Pokraczne dziecko - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Okopień
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Pokraczne dziecko, czyli o grzechu refleksji [1] Trudno jest mówić o Adamie; trudno jest być Adamem; obie te trudności zniesione zostają, gdy okazuje się, że mówić o Adamie, to dokładnie tyle co być Adamem, tj. że uczestniczyć w kulturze (której Adam jest przedmiotem), to dokładnie tyle, co uczest...

Alfred J. Ayer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

  Alfred J. Ayer  Na postawie: Problem poznania, tłum E. Konig-Chwedeńczuk, PWN 1965 Rozdział II - Sceptycyzm a pewność 1. Sceptycyzm filozoficzny Filozof-sceptyk nie westionuje sposobu stosowania norm obowiązujących w zakresie dowodzenia, lecz podaje w wątpliwość same te normy. Jednakże nie każd...

Alfred Tarski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Alfred Tarski Semantyczna definicja prawdy:   Zdanie "p" jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy p   cel badań: skonstruowanie metodologicznie poprawnej i merytorycznie trafnej definicji zdania prawdziwego, która uwzględniałaby intuicje zawarte w tak zwanej klasycznej koncepcji prawdy (u...

Performatywy i wypowiedzi konstatujące - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2667

Russel - 1. Performatywy i wypowiedzi konstatujące Według Austina filozofowie zbyt długo zakładali, że zadaniem “twierdzenia” może być opisywanie bądź stwierdzanie jakiegoś faktu, co musi czynić prawdziwie lub fałszywie. Gramatycy wykazali, że nie wszystkie zdania są używane do wypowiadania twierd...

Bertrand Russell - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1687

Bertrand Russell Na podstawie: Bertrand Russell: Problemy filozofii, tłum. W. Sady, PWN, 1995 1. Zjawisko a rzeczywistość należy dokonać rozróżnienia między zjawizkiema rzeczywistością, pomiędzy tym, czym rzecz wydaje się być - jej sposó...

Donald Davidson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

Donald Davidson "Eseje o prawdzie"; nowa interpretacja Tarskiego; Własności pochodne; Monizm anomalny [...] Prawdziwość w danym języku naturalnym nie jest cechą zdań. Jest relacją między zdaniami, mówiącymi i momentem czasu. Teorie prawdy muszą zatem definiować trójargumentowy predykat &q...

G. Frege - Sens i znaczenie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1379

Frege Sens i znaczenie Tożsamość wg Fregego jest stosunkiem między nazwami przedmiotów, ich znakami, nie między samymi przedmiotami. Gdyby tożsamość była relacją między przedmiotami znaczyłoby to tylko tyle, że każdy przedmiot pozostaje w relacji do samego siebie i że żaden inny nie pozostaje w tej...

George Edward Moore - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

George E. Moore: Z głównych zagadnień filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, PWN 1967 Moore przyjmuje założenie, iż wiemy o istneiniu przedmiotów materialnych,a problemem, którym się zajmuje jest to, czym jest nasza o nich wiedza. Najbardziej pierwotnym sposobem, w jaki przyjmujemy, że mamy wiedze o pr...