Uniwersytet Warszawski - strona 368

Wykład - Capgemini Nowocień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Joanna Nowocień Manager, Capgemini OUTSOURCING W DZIAŁALNOŚCI CAPGEMINI NA PRZYKŁADZIE CENTRUM BPO I ITO W POLSCE 1. Metodologia „Rightshore”™ a działalność outsourcingowa Capgemini Nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe, w jakim działają obecnie przedsiębiorstwa, utrudnia zdobywanie prz...

Wykład - Stan obecny i perspektywy rozwojowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Banachowicz
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Ewa Banachowicz Director Management Consulting, Deloitte CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE 1. Centra usług wspólnych. Problemy definicyjne Biznes w skali globalnej to nic innego jak tylko codzienne mierzenie się z globalnymi trendami rynkowymi i zdywersyfikowanymi potrz...

Wykład - Globalizacja a offshoring

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1064

GLOBALIZACJA A OFFSHORING USŁUG SEKTORA IT 1. Wprowadzenie Przyspieszony proces globalizacji gospodarki światowej i wykorzystanie rewolucji informacyjnej ICT w działalności gospodarczej spowodowały, że coraz więcej usług sektora IT i obsługi biznesu może być wytwarzanych w różnych miejscach na świ...

Wykład - od decyzji do implementacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Krzysztof Pniewski: OD DECYZJI DO IMPLEMENTACJI: PRAKTYCZNE ASPEKTY BUDOWY CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH 70% największych firm z „Listy 500” magazynu „Fortune” wdrożyło w całości lub częściowo koncepcję Centrum Usług Wspólnych (CUW) dla swoich jednostek biznesowych w USA. W Europie proces ten nastąpił k...

Wykład - Pełny zestaw pytań do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Kapitał intelektualny to: a) ang. Knowledge process outsourcing b) zbiór aktywów nietrwałych c) zasoby wiedzy zdobyte przez przedsiębiorstwo pracujace na zasadach outsourcingu 9 sierpnia 1995 to przełomowa data, bo: a)została oddana do pow...

Wykład - przenoszenie usług

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

OUTSOURCING I PRZENOSZENIE USŁUG W DOBIE GLOBALIZACJI ORAZ INFORMATYZACJI Przenoszenie produkcji dóbr materialnych (pół-przetworzonych i gotowych) pomiędzy krajami o różnym wyposażeniu i cenach czynników wytwórczych jest procesem toczącym się od ponad czterdziestu lat i wydatnie wspierającym rozwój...

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Misala: 1.footloose services to inaczej określenie  a) usług, które nierozerwalnie łączą sie z towarem i tylko w ten sposób mogą byc transportowane np. koncert nagrany na płycie CD  b) usług mających miejsce przy jednoczesnym przemieszczaniu się usługodawcy i usługobiorcy świadczonych na terenie kra...

Referat - Światowy handel usługami rynkowymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Światowy handel usługami rynkowymi, 1980-2004 (w mld USD) Rok Eksport Import 1980 365 402,5 1985 381,6 401,1 1990 780,5 820,6 1995 1184,9 1201,5 2000 1492,2 1479,6 2004 2179,5 2132,8 Tabela 2 Udział towarów i usług rynkowych w handlu ogółem wybranych regionów w 2004 r. (na po...

Referat - długofalowe tendencje wzrostu roli usług

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

DŁUGOFALOWE TENDENCJE WZROSTU ROLI USŁUG W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM 1. Udział usług w handlu międzynarodowym Usługi, szczególnie te, które są związane z obsługą obrotu towarowego (finansowe, transportowe) od wieków odgrywają ważną rolę w handlu międzynarodowym. Wraz z rozwojem handlu towarowego, ich...

Referat - globalizacja rynku usług

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

GLOBALIZACJA RYNKU USŁUG 1. Podstawowe pojęcia Poniższe rozważania są próbą identyfikacji i oceny globalizacji rynku usług. Tego rodzaju analiza ma odniesienie z jednej strony do wielowymiarowego procesu, jakim jest globalizacja, a z drugiej strony - do rynku specyficznych dóbr, a zarazem produktó...